Een Kamermeerderheid gaat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om opheldering vragen over het Nederlandse anti-dopingbeleid.

Aanleiding hiervoor is de uitzending ‘Dopingdealers’ van Brandpunt Reporter, zo meldt het programma donderdag in een persbericht.

PvdA-Kamerleden Tjeerd van Dekken en Jeroen Recourt, vragen naast Schippers ook de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten om opheldering.

De PvdA wil onder andere weten op welke wijze de minister een grotere prioriteit aan de bestrijding van de dopinghandel gaat geven bij de betreffende opsporingsinstanties.

Gezondheidsschade

Hanke Bruins Slot van het CDA meldt aan Brandpunt Reporter: "De minister zegt nu dat doping iets van de sport is, maar gezien de grootschalige handel in doping en de gezondheidsschade die dat oplevert wordt het tijd voor de minister om de dopinghandel op te sporen en te stoppen."

Bruins Slot gaat vragen stellen over het aantal ondergrondse dopinglaboratoria en op welke manier de verschillende verantwoordelijke overheidsinstanties en de Dopingautoriteit samenwerken om de dopinghandel te bestrijden.

Nader onderzoek

VVD-Tweede Kamerlid Matthijs Huizing stelt dat de dopingproblematiek verder reikt dan alleen het sporten.

"Dat was mijn conclusie, en de uitzending onderschrijft helaas mijn conclusie. Op aandringen van de VVD gaat minister Schippers met het ministerie van Veiligheid en Justitie om tafel. Wat mij betreft reden genoeg voor nader onderzoek en ik wacht de uitkomsten van het gesprek dan ook graag af.”