D66 heeft minister Jet Bussemaker gevraagd zich ''maximaal in te spannen'' om nieuwe bezuinigingen op onderwijs te voorkomen. Nieuwe besparingen maken het voor de partij niet eenvoudiger om haar plan voor het sociaal leenstelsel te steunen.

''Elke euro korting op onderwijs brengt voor D66 het leenstelsel verder weg'', verklaarde D66-Kamerlid Paul van Meenen donderdag.

De bewindsvrouw zei ''goed nota'' te hebben genomen van de woorden van Van Meenen. Ze heeft voor de invoering van het sociaal leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs de partij hard nodig omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.

Het begrotingstekort loopt volgend jaar op naar 3,4 procent waardoor 4 miljard bezuinigd moeten worden. De ministerraad spreekt daar vrijdag al over.

Leenstelsel

D66 is (net als GroenLinks) voorstander van een leenstelsel voor studenten, maar is nog kritisch over het voorstel van de minister. De partij maakt zich onder meer zorgen over het tempo waarop het stelsel moet worden ingevoerd. Het moet al in september 2014 de basisbeurs gaan vervangen.

Jesse Klaver van GroenLinks herhaalde niet in deze vorm met het leenstelsel kunnen leven. Hij wil onder meer extra geld om de toegankelijkheid te garanderen.

Angels

''Ik zie nog veel angels en voetklemmen'' in het plan, zei Roelof Bisschop van de SGP. Hij maakt zich zorgen over de aflosbaarheid van de schulden die ontstaan na invoering van het stelsel.

Voor hij een definitief standpunt inneemt, wil hij het onderzoek over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs van het Sociaal Cultureel Planbureau afwachten. Dat rapport komt er eind mei en is ook voor D66 van groot belang.

50PLUS

Een andere partij die voor het kabinet in de Eerste Kamer belangrijk kan worden is 50PLUS. De partij ''is niet gerust over de cijfers van de toegankelijkheid'', liet Norbert Klein weten. Ook de voornemens van Bussemaker met de OV-jaarkaart voor studenten ziet hij niet zitten.

Bussemaker zei tijdens het debat dat ''er heel veel mogelijk is'' en dat het plan nog op de tekentafel ligt. Ze wees er wel op dat plannen van de Kamer die geld kosten ten koste gaan van de kwaliteitsverbetering. Dat het onderwijs toegankelijk blijft, is voor haar van groot belang. Het SCP-rapport hierover ''is cruciaal voor mij''.