Er liggen vier opties op tafel voor de toekomst van de hogesnelheidstrein Fyra, zei staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) donderdag in de Tweede Kamer.

Ze bekijkt wat de mogelijkheden zijn als blijkt dat er uiteindelijk geen Fyra's ingezet kunnen worden, wat er kan als er 9 of 16 Fyra's gaan rijden en wat de gevolgen zijn als er 19 van deze treinen beschikbaar komen.

In de vier scenario's wordt onder meer gekeken wat juridisch en technisch kan en wat de kosten zijn van zo'n oplossing.

Ook wordt met andere vervoerders, zoals Veolia of Arriva, gesproken om hen te betrekken bij de toekomstplannen. Verder legt Mansveld de concessie (het recht om op het spoor te rijden) onder de loep.

Mansveld zei dat alle opties open op tafel liggen. ''Ook ik ben niet met de Fyra getrouwd'', benadrukte ze.

Zomer

De staatssecretaris stuurt in april een plan van aanpak naar de Kamer waarin staat hoe de scenario's worden uitgewerkt. In de zomer zijn de scenario's volgens Mansveld volledig uitgewerkt. Dan is ook meer bekend over de uitkomsten van een technisch onderzoek naar de Fyra dat de NS laat doen.

VVD-Kamerlid Betty de Boer vroeg Mansveld haast te maken. De Boer wil eigenlijk alle informatie voor 1 april boven tafel hebben. Dat is volgens de staatssecretaris ''absoluut geen realistische termijn'' voor het technisch onderzoek. Mansveld gaat er vanuit dat voor 1 juli alle stukken bij de Kamer zijn.

Meer intercity's

Mansveld gaat de komende twee weken ook uitzoeken of er meer intercity's kunnen gaan rijden tussen Den Haag en Brussel.

Momenteel rijden er twee treinen per dag als vervanging voor de uitgevallen hogesnelheidstrein Fyra. Half maart worden dat er acht. Volgens de Kamer is dit echter onvoldoende en moeten er zestien treinen per dag worden ingezet.

Niet makkelijk

Dat is nog niet zo makkelijk, stelt Mansveld, want er moeten voldoende treinen zijn en genoeg personeel. Ook ruimte op het spoor is noodzakelijk.

Toch zegde Mansveld de Kamer toe haar best te gaan doen om met Prorail, de NS en de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS tot een volwaardige treindienst te komen.