Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is vol vertrouwen na zijn rondgang woensdag langs zeven fractievoorzitters van oppositiepartijen. 

Alle fractievoorzitters, op PVV-leider Geert Wilders na, hebben tegen hem gezegd dat zij bereid zijn in maart verder te praten over kabinetsplannen over de begroting.

Dijsselbloem zei dat woensdag nadat hij Emile Roemer (SP) had gesproken. Eerder op de dag sprak hij al met Henk Krol (50PLUS), Kees van der Staaij (SGP), Arie Slob (ChristenUnie), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66).

Het Centraal Planbureau (CPB) komt donderdag met cijfers over het begrotingstekort en de economische groei. Minister Dijsselbloem maakt woensdag en donderdag een rondje langs fractievoorzitters in de Kamer om de procedure na het bekend worden van de CPB-cijfers te bespreken.

Donderdag spreekt hij nog met de fractievoorzitters van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

'Lastige puzzel'

De minister zei wel dat het nog een ''zeer lastige puzzel'' gaat worden. Voor eind april moet hij bij de Europese Commissie in Brussel zijn plannen indienen om het begrotingstekort in 2014 weer op of onder 3 procent te brengen.

Dijsselbloem zei dat in de Kamer breed verantwoordelijkheid gevoeld wordt om de begroting zo snel mogelijk onder de 3 procent te brengen en op weg te gaan naar begrotingsevenwicht.

Nieuwe bezuinigingen

Het is waarschijnlijk dat de CPB-cijfers nopen tot nieuwe bezuinigingen, zei Dijsselbloem. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig bij de nieuwe plannen, omdat de VVD en de PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben.

Volgens Dijsselbloem zijn er nog geen concrete maatregelen opgelijnd. "Bij het huidige zware weer is het lastig om goede maatregelen te nemen die onze economie zo min mogelijk schaden en die ons verder helpen", zei hij.

De minister kondigde aan dat hij in maart opnieuw langsgaat bij de fracties. "Het Nederlandse parlement heeft een goede traditie van veel partijen die hechten aan een degelijke begroting en die ook hebben uitgesproken verantwoordelijkheid te willen dragen voor een sluitende begroting."

Alle partijen hebben uiteraard wel hun eigen wensenlijst, die ze op tafel leggen als over extra bezuinigingen moet worden onderhandeld.

Rutte

Premier Mark Rutte (VVD) wilde woensdagavond niet vooruitlopen op een eventueel breed akkoord tussen het kabinet en de oppositie. "Dit leent zich niet voor openbare mededelingen", zei hij.

"We zoeken in de Tweede Kamer naar breed draagvlak en daarom heb ik maandag alle fractievoorzitters gebeld om te vragen of Dijsselbloem langs kon komen. Ik ben blij dat iedereen hem wilde ontvangen."