De politieke partijen in Provinciale Staten van Flevoland hebben zich woensdagmiddag gezamenlijk uitgesproken tegen de plannen om Flevoland met Utrecht en Noord-Holland samen te voegen.

Er wordt onder meer gevreesd dat er een 'plofprovincie' ontstaat.

Tijdens een bezoek van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) werd vooral kritiek geuit op de snelheid waarop de fusie van de provincies moet plaatsvinden.

Statenleden bestempelden het als een 'turbo-aanpak' en een 'vluggertje' en missen visie en onderbouwing.

Flevoland ziet sowieso weinig heil in een samenvoeging. De provincie zegt de zaken bestuurlijk uitstekend op orde te hebben en denkt dat een fusie weinig meerwaarde heeft. Onder meer het financiële gewin zou zeer gering zijn.

Ondergesneeuwd

Daarnaast is Flevoland vooral bang dat het ondergesneeuwd raakt in een superprovincie en de inwoners hun stem verliezen. Bij een samengaan van de drie provincies vormen de 400.000 Flevolanders slechts 10 procent van het totale aantal inwoners.

Plasterk ondervindt overal vooralsnog veel scepsis over zijn plannen voor de megaprovincie. De Flevolandse commissaris van de Koningin Leen Verbeek zei onlangs al niet de prullenbak van Noord-Holland te willen worden.

Brede visie

De Utrechtse commissaris van de Koningin, Roel Robbertsen, wil weten wat de ''brede visie van dit kabinet is op het volledige binnenlands bestuur’’ en vroeg zich af ''voor welk probleem dit nou de oplossing is’’. Ook zijn Noord-Hollandse collega Johan Remkes is kritisch. Vraagtekens heeft hij onder meer bij het tempo van de fusie en de onderbouwing van het plan.

Provinciale Staten van Utrecht willen een referendum over de vorming van de megaprovincie. Plasterk raadt een volksraadpleging over dit onderwerp zeer af, maar de provincie Utrecht zegt nog geen goede argumenten voor provinciaal samengaan te hebben gehoord.