Alleen de PvdA-fractie is enthousiast over het plan van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) om nieuwkomers in Nederland een participatiecontract te laten tekenen. 

In een overleg met de minister noemde PvdA-Kamerlid Keklik Yücel het contract woensdag ''een mooie manier om aan migranten duidelijk te maken wat de keuze voor Nederland betekent''.

Coalitiepartner VVD toonde zich heel wat zuiniger. Volgens Kamerlid Malik Azmani heeft een participatiecontract alleen zin als het afdwingbare rechten en plichten bevat. Van ''symboolpolitiek'' wil de VVD niets weten.

Van de oppositiepartijen is alleen de ChristenUnie ''niet tegen'' het plan van de PvdA-minister. De rest van de oppositiefracties hoonde het weg. Ze vinden het te vaag, en verwachten niet dat het integratieproblemen oplost.

Afdwingbaar

Volgens D66-Kamerlid Steven van Weyenberg is het contract juridisch bovendien niet afdwingbaar voor nieuwkomers uit de EU, de voormalige Antillen en Turkije. Zij hebben door internationale verdragen geen inburgeringsplicht.

Asscher noemde het jammer dat veel fracties ''al bij voorbaat principiële bezwaren hebben tegen een plan dat ze nog niet kennen''.

Asscher liet tijdens het debat weten dat het contract wat hem betreft niet vrijblijvend is. Wel moet nog nader onderzocht wat er juridisch haalbaar is.

De minister liet verder weten met staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) te bezien of de integratie kan worden verbeterd door taalachterstand vroeg aan te pakken bij kinderen.

Dit zou kunnen door kinderen met taalachterstand al vanaf 2,5 jaar naar de basisschool te laten gaan. Ook zou de kinderopvang pedagogisch en didactisch kunnen worden opgewaardeerd.