Minister Stef Blok (Wonen) vindt de aantijging van SP-Kamerlid Paulus Jansen dat hij de Kamer onjuist zou hebben geïnformeerd over de huurverhogingen onterecht.

Dat zegt de minister woensdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Jansen heeft Blok op vier gelegenheden 'cruciale informatie' achtergehouden rondom het debat over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Uit onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) zou duidelijk zijn geworden dat hogere huren zorgen voor een dalende vraag, terwijl het aanbod toeneemt. "In dat licht is een vraaguitval van twee tot tien keer de jaarproductie dramatisch te noemen", aldus het rapport.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken was volgens Jansen op de hoogte van de conclusies van dit rapport.

Blok zou hiervan geen melding hebben gemaakt bij de behandeling van het voorstel voor inkomensafhankelijke huren afgelopen maand.

Subsidie

De minister zegt dat het onderzoek van ASRE geen onderzoek is van het departement. De enige betrokkenheid is een subsidie van het ministerie. 

Ook zou het onderzoek al in 2011 zijn afgerond, ver voordat de kabinetsplannen bekend waren.

Wel werd het stuk pas afgelopen december afgerond en gepubliceerd om het rapport te kunnen actualiseren met de gevolgen van het regeerakkoord van Rutte 2. In november 2012 heeft één van de onderzoekers het ministerie geïnformeerd over de intentie om het rapport te publiceren.

Volgens Blok zijn de conclusies in het rapport niet strijdig met zijn beleid. Op de website van ASRE bevestigt het instituut dat het rapport geen advies aan of opdracht van het ministerie is.

Onrust

SP-Kamerlid Paulus Jansen zegt dat de zaak allerminst is afgehandeld. Volgens zijn bronnen is er wel degelijk over het rapport gesproken tussen het ministerie en de onderzoekers en zou er onrust zijn ontstaan over de conclusies.

Hij vraagt daarom de verslagen op van deze gesprekken. Ook wil Jansen de subsidiebeschikking inzien.

Donderdagmiddag debatteert de Tweede Kamer met Blok over het vermeend achterhouden van het rapport.