Scholen en huiswerkbegeleidingsklassen die integratie tegenwerken moeten niet meer gesubsidieerd en gefaciliteerd worden. Dat wil SP-Kamerlid Sadet Karabulut.

"Als we echt willen dat er geen parallelle samenlevingen meer zijn, moeten we hard optreden", stelt ze.

Volgens de SP'er zijn zwarte scholen soms 'mono-etnische sektarische instellingen'. Ook bij huiswerkklassen zouden religieuze instellingen werven voor hun eigen ideologie, stelt Karabulut.

Afgelopen week liet minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) weten te willen komen met contracten die immigranten duidelijk moet maken wat hun rechten en plichten zijn. Karabulut vindt dit een lege huls, omdat er geen enkele consequentie aan verbonden is.

Vrijblijvendheid

PvdA-Kamerlid Keklik Yücel riep woensdag in de Volkskrant al op om instellingen als scholen, onderwijsinspectie en jeugdzorg een grotere rol te geven bij de integratie. "Zij moeten deze parallelle groepen veel effectiever kunnen bereiken. Niet wegkijken, de vrijblijvendheid eraf", aldus Yücel.

Karabulut wil dat de PvdA'er dan ook boter bij de vis doet: "Geen lippendienst, maar concrete actie."

Het SP-Kamerlid roept woensdagmiddag bij het debat over integratie met minister Asscher ook op om initiatieven van ouders om integratie op scholen te verbeteren moeten worden gesteund. Ook moeten dubbele wachtlijsten er voor zorgen dat een school niet alleen maar zwart of alleen maar wit is.

Daarnaast wil ze dat er wettelijke kaders komen om toe te zien op moskee-internaten. Dinsdag liet Asscher al weten met gemeenten en internaten tot een kwaliteitskader te willen komen om de pedagogische kwaliteit te kunnen waarborgen.