Vissers mogen op termijn hun bijvangst niet meer teruggooien in zee. 

EU-ministers van Visserij hebben dat tijdens nachtelijke onderhandelingen afgesproken, meldde staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken woensdagochtend.

De afspraak maakt deel uit van een breder akkoord dat overbevissing tegen moet gaan. Nu worden vissen die onbedoeld worden gevangen vaak teruggegooid, met onnodige sterfte als gevolg.

''De aanlandplicht is één van de belangrijkste pijlers van het nieuwe duurzamere visserijbeleid. Ik ben blij dat we nu haalbare afspraken hebben gemaakt voor de invoering'', aldus Dijksma.

Verder is afgesproken dat een klein deel van de bijvangst kan worden teruggegooid in zee en dus ook niet hoeft te worden afgetrokken van het quotum.

Vistuig

Beter vistuig moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder bijvangst komt. De bijvangst die dan toch nog in de netten zit, moet aan land worden gebracht en kan dan verwerkt worden tot bijvoorbeeld vismeel.

De sector krijgt tot 2019 de tijd om zich aan te passen. Maar bij de visserij die weinig bijvangst heeft (zoals de haringvisserij) worden de maatregelen sneller ingevoerd.

Vissers

Vissers vrezen voor het voortbestaan van de Noordzeevloot als Europese plannen doorgang vinden.

Vissen wordt daardoor echter een stuk minder rendabel met als gevolg dat visserijbedrijven failliet zullen gaan, zeggen Gerard van Balsfoort, voorzitter van de Redersvereniging voor de Zeevisserij, en Pim Visser, directeur van de kotterorganisatie VisNed.

''Veel vissers hebben het al heel moeilijk vanwege hoge brandstofprijzen. En in Europa wordt het grootste deel van de visconsumptie reeds geïmporteerd, onder meer uit Azië. Onze vissers krijgen straks op de veiling dus onvoldoende betaald voor hun vis.''

'Geen verbod'

Europarlementariër Bas Eickhout reageert kritisch op de voorstellen. Volgens hem kan er niet eens gesproken worden over een verbod, omdat bepaalde vissoorten van het verbod worden uitgezonderd en het is toegestaan zeven procent van de bijvangst overboord te gooien.

"Het is onvoorstelbaar dat de visserijministers nog steeds niet verder kijken dan hun eigen economische gewin op korte termijn. Talloze vissoorten maar ook de visserijsector zijn daarvan de dupe", aldus Eickhout.

Het Europees Parlement moet zich nog over de afspraken buigen. Zonder instemming van het Parlement kan het Europees visserijbeleid niet gewijzigd worden.