Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) wil dat het Rijk meer regie krijgt over de invoering van de OV-chipkaart.

Dat maakt ze dinsdagmiddag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Momenteel is de invoering van de OV-chipkaart een verantwoordelijkheid van vervoerders en lagere overheden.

Volgens de staatssecretaris heeft het reisbetaalmiddel 'te kampen met een aantal concessieoverstijgende vraagstukken die met name de reizigers als een last ervaren'. 

In het voorstel wil de staatssecretaris meer bevoegdheden bij het Rijk leggen, zodra de besluitvorming op regionaal niveau stokt.

TLS

Ook wil ze een 'herpositionering' van TLS, het bedrijf achter de OV-chipkaart. Dit is volgens Mansveld nodig voor een open markt voor betaaldiensten. Nu is TLS eigendom van de NS en de grote vervoerders RET, HTM en GVB.

Tot slot wil ze regels opstellen voor de tarieven. Nu is er vaak onduidelijkheid over de kosten, doordat er meerdere regio's zijn met meerdere vervoerders. Mansveld spreekt van een 'mozaïek van gebiedsgebonden tarieven en voorwaarden' en wil daarom de toegankelijkheid en (opstart)tarieven nationaal regelen.

Ze wil een onafhankelijke autoriteit instellen om hierop toe te zien.

Media

In december vorig jaar spraken Rijk, regionale overheden, vervoerders en consumentenorganisaties nog de intentie uit om tot een agenda voor samenwerking te komen. In haar brief constateert Mansveld dat 'partijen eerder via de media discussies voeren dan met elkaar aan tafel'.

De staatssecretaris spreekt in haar voorstel van 'geconditioneerde zelfregulering'. Dit houdt in dat het Rijk zich niet bemoeit met de OV-chipkaart, tenzij de uitkomsten niet stroken met 'nationale publieke belangen'.

PvdA-Kamerlid Duco Hoogland is blij dat de staatssecretaris de regie naar zich toe trekt.  "De afgelopen tijd hebben de vervoerders bewezen beter te zijn in onderling ruzie maken dan het aanbieden van een goede OV-chipkaart. De problemen met de OV-chip duurden daardoor voort en de reiziger was hier de dupe van."

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Mansveld over de OV-chipkaart. Naar aanleiding van dit overleg wil ze haar plannen verder uitwerken en voor de zomer met concretere plannen komen.