Vakbonden CNV, MHP en FNV vrezen voor hun positie in het Nederlandse politieke speelveld door voorstellen vanuit Brussel.

De bonden vragen om hulp van de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat de onafhankelijkheid van de bonden overeind blijft.

"Europa kan zich in de toekomst mogelijk gaan bemoeien met de inhoud van de sociale overleggen. Wij vinden dit onaanvaardbaar", zo schrijven de voorzitters van de bonden in een brief aan de Kamer.

Contracten

Eind vorig jaar heeft EU-president Herman van Rompuy voorstellen gedaan voor een verdere integratie van de EU. Onderdeel van zijn voorstellen is om contracten voor de eurolanden in te stellen, zodat de Europese Commissie hervormingen in de lidstaten mogelijk kan gaan afdwingen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn op gebied van arbeidsmarktbeleid en loonontwikkeling.

"Dit raakt direct de positie van sociale partners en de vrijheid van collectieve onderhandeling", aldus de bonden.

De aanbevelingen voor economische hervormingen die Brussel op dit moment doet, zijn nu niet bindend. De vakbonden stelden al eerder te vrezen dat met het plan van Van Rompuy lidstaten gedwongen worden zich aan de aanbevelingen van de Commissie te houden.

Bemoeienis

Volgens hen kunnen via de bindende contracten, aanbevelingen verplichtingen worden. Het kabinet stelde in een reactie echter dat van zulke bindende contracten geen sprake is. "Dat standpunt lijkt onjuist", zo waarschuwen de bonden echter.

"Naar verluidt spreken de Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanstaande donderdag wel over concretisering."

"Het lijkt erop dat de Europese informele besluitvorming in dit geval sneller gaat dan de nationale afstemming met uw Kamer."