Diederik Samsom lijkt niet veel te voelen voor extra bezuinigingen dit jaar.

De PvdA-leider ziet in de huidige recessie één van de 'buitengewone omstandigheden' die volgens de EU-regels ruimte geven om de norm van een begrotingstekort van 3 procent een jaar later te halen.

De 3-procentsnorm moet volgens Samsom uiteindelijk wel gehaald worden, maar dat moet op een manier en in een tempo dat ''verstandig is voor de groei en de werkgelegenheid'', zei hij dinsdag.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra was terughoudender, maar ingewijden meldden eerder al dat ook de VVD niet meer wil snijden in de lopende begroting.

CPB

Zijlstra zei dat hij de cijfers over de economische groei en het begrotingstekort, die het Centraal Planbureau donderdag presenteert, eerst wil afwachten. Voor de VVD zal altijd blijven gelden dat de overheidsbegroting op orde moet komen. De grens van 3 procent is ''een duidelijke streep''.

Zijlstra wil de problemen oplossen ''als ze zich voordoen''. De coalitie van VVD en PvdA heeft daarvoor geen 'Catshuissessie nodig, voegde hij eraan toe, verwijzend naar de 7 weken durende onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV vorig jaar maart en april in het Catshuis.

Rehn

Samsom verwees naar eurocommissaris Olli Rehn die vorige week al liet doorschemeren dat Nederland waarschijnlijk een jaar extra krijgt om het tekort onder de 3 procent te krijgen.

''We weten dat we in economisch zwaar weer zitten'', aldus de PvdA-leider.

Stabiliteit

Bij de invoering van de euro spraken alle landen in de eurozone af dat zij een begrotingstekort van maximaal 3 procent mogen hebben om zo de stabiliteit van de munt te kunnen garanderen.

Waar ons land zich in het verleden altijd keurig aan de Europese regels hield, kwam het tekort in 2011 uit op 4,7 procent en in 2012 op 3,8 procent.

Rehn voorspelde vorige week dat het financieringstekort in Nederland dit jaar op 3,6 procent uitkomt. Binnen de coalitie van VVD en PvdA wordt voor 2014 rekening gehouden met een vergelijkbaar tekort. 

Dat zou neerkomen op 4 miljard euro aan extra bezuinigingen in 2014. De VVD wil daarbij burgers en bedrijven ontzien en de lasten zo min mogelijk verzwaren. Het kabinet moet eind april aan Brussel laten weten hoe het denkt het tekort in 2014 weer op of onder 3 procent te brengen.

Waarschuwing

Eerder waarschuwde Brussel dat als Nederland zich in 2013 niet aan de afspraken houdt, er een boete volgt. Europa kan afwijken van de eis om onder de drieprocentsregel uit te komen als er sprake is van uitzonderlijke economische tegenwind is, zoals tijdens de kredietcrisis in 2009 het geval was. Mogelijk weet het kabinet Rehn van deze uitzonderlijkheid te overtuigen.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën maakt woensdag en donderdag een rondje langs fractievoorzitters in de Kamer om de procedure na het bekendworden van de CPB-cijfers te bespreken.