De gevolgen van het leenstelsel voor de toegankelijkheid van het onderwijs vallen mee als er in een vroeg stadium voor goede voorlichting wordt gezorgd.

Dat vinden coalitiepartijen VVD en PvdA, naar aanleiding van het onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat maandag werd gepresenteerd.

Uit het onderzoek bleek dat het afschaffen van de basisbeurs de instroom met 10.000 studenten beperkt. Eerder ging het CPB nog uit van een terugloop van 4.000 studenten.

"Ik schrik er niet van", zegt VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg. "Ik ga er donderdag tijdens het debat op aandringen dat al in havo 4 en vwo 4 voorlichting wordt gegeven over studiekeuze, perspectieven op de arbeidsmarkt en de financiële gevolgen."

Ook PvdA-Kamerlid Mohamed Mohandis denkt dat de gevolgen meevallen. "Als iedereen goed geinformeerd is en het alternatief van het leenstelsel helder is dan heeft dat geen enorme gevolgen voor de toegankelijkheid."

SCP

Duisenberg en Mohandis benadrukken dat de minister nog een nader onderzoek laat uitvoeren door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat naar de individuele gedragseffecten gaat kijken.

D66 en GroenLinks zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, maar zijn kritisch over de leenstelselplannen van Onderwijsminister Jet Bussemaker.

"Dit onderzoek van het CPB vergroot onze zorgen", aldus D66-Kamerlid Paul van Meenen. "Maar het CPB hanteert een rekenkundigde benadering. Minstens zo belangrijk is het SCP-onderzoek dat kijkt naar de gedragseffecten."

Uitstel

Van Meenen stelt wel dat de toegankelijkheid moet worden gewaarborgd en dat goede voorlichting daarvoor essentieel is. "Als dat niet op tijd op orde is moet de invoering mogelijk een jaar worden uitgesteld." De invoering staat nu gepland per studiejaar 2014/2015.

Van Meenen benadrukt dat de discussie over het leenstelsel nog volop gaande is en dat het te vroeg is om de conclusie te trekken dat het leenstelsel moet worden afgeschoten.

"We staan er open in en er zijn nog allerlei knoppen waar we aan kunnen draaien. Bijvoorbeeld het verruimen van de aanvullende beurs."

Leenangst

Bussemaker liet maandag in een brief weten dat het onderzoek aantoont dat er geen sprake is van ontoelaatbare gevolgen voor de toegankelijkheid.

"Het is mijn overtuiging dat we elkaar op basis van deze feiten geen leenangst hoeven aanpraten", aldus de minister.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver liet eerder al weten dat het kabinet met nieuwe plannen voor het leenstelsel moet komen.

Volgens hem doet het kabinet een te grote greep uit de kas van studenten, zonder dat hier meer kwaliteit tegenover staat.

Het verschil met de ideeën van GroenLinks is nu te groot, meent Klaver. Zo moet er volgens hem meer geld naar de kwaliteit van het hoger onderwijs en moet de toegankelijkheid gewaarborgd worden door het collegegeld te verlagen en de beurs voor minder draagkrachtige ouders te verhogen. Ook moet de OV-studentenkaart behouden blijven.