Amsterdam Zuidoost heet straks weer gewoon Amsterdam. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam besluit binnenkort de naam van het stadsdeel op te heffen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om de aparte naam te behouden.

Dat laat een woordvoerder dinsdag weten.

Het stadsdeel kondigde in juli aan van zijn naam af te willen, omdat die ervoor zou zorgen dat woningzoekenden het stadsdeel links laten liggen. Wie op woningsites zoekt naar woningen in Amsterdam, krijgt bijvoorbeeld niet het aanbod in Zuidoost te zien.

Ook kampt het stadsdeel door talrijke schietpartijen en volgens sommigen deprimerende hoogbouw met een slechte reputatie. Het stadsdeelbestuur pleitte er daarom bij de gemeente voor de aparte naam, die in de jaren zeventig werd ingevoerd, te schrappen.

Bijlmer

Zuidoost, ook nog wel Bijlmer genoemd, wordt van Amsterdam gescheiden door Duivendrecht en Diemen. Het gemeentebestuur oordeelt dat Zuidoost gewoon Amsterdam is en staat positief tegenover het intrekken van de stadsdeelnaam.

Dat zou echter eenvoudiger lijken dan het is. Zo is de registratie van adressen gekoppeld aan het bevolkingsregister, het kadaster en andere systemen. Als de naam Zuidoost wijzigt zou dat dus veel gevolgen kunnen hebben.

De gemeente zoekt nu uit wat de gevolgen precies zijn. Dat moet in maart duidelijk worden. Daarna neemt het gemeentebestuur een besluit.