DEN HAAG - Ouders mogen hun kinderen niet thuishouden wegens een volksfeest als carnaval.  

Bovendien is het voor de integratie en de sociale binding goed als kinderen al vroeg kennisnemen van elkaars tradities en feesten. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat dinsdag geantwoord op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer.

De Kamerleden Joram van Klaveren en Harm Beertema (PVV) hadden die gesteld naar aanleiding van een bericht dat islamitische kinderen in Roermond zich met carnaval massaal hadden ziek gemeld omdat hun ouders niet wilden dat ze met het carnaval in aanraking zouden komen.

Asscher wijst erop dat een Roermondse wethouder heeft laten weten dat er geen signalen zijn over verzuim om religieuze redenen. Mochten ouders hun kinderen hebben ziek gemeld vanwege het carnaval, dan zullen leerplichtambtenaren hen daar op aanspreken.