De PvdA is tegen het plan om alle basisscholen met minder dan 100 kinderen de komende 5 jaar te sluiten, zoals de Onderwijsraad onlangs bepleitte.

''Een kleine school in een kleine gemeenschap is van een onschatbare waarde'', stellen PvdA-Kamerlid Loes Ypma en partijvoorzitter Hans Spekman maandag.

De Onderwijsraad berekende dat een school met in totaal 23 leerlingen (nu de ondergrens) 247.000 euro kost, terwijl in de Randstad een klas met 25 leerlingen 92.000 euro kost. ''Iedereen ziet dat deze getallen eenzijdig zijn en een gemanipuleerd beeld van de werkelijkheid schetsen'', aldus de PvdA'ers.

Kwaliteit

Volgens de Onderwijsraad laat ook de kwaliteit van kleine scholen te wensen over. Doe dáár dan iets aan, suggereren Ypma en Spekman. Zij roepen overheid, Onderwijsraad en schoolbesturen op creatief te zijn om zo kleine scholen te kunnen koesteren als ''broedplaats voor onderwijskwaliteit en gemeenschapszin''.

Eerder keerden ook het CDA en de ChristenUnie zich al tegen het plan van de Onderwijsraad, waarover de Tweede Kamer nog moet spreken met staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs.

Verdwijnen

Volgens de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs LVGS verdwijnen 33 van de 113 gereformeerde basisscholen als de norm op 100 leerlingen komt te liggen. In dunbevolkte provincies als Friesland en Groningen zou het om de helft van de scholen gaan.