DEN HAAG - De leeftijd waarop jongeren alcohol mogen gebruiken, zou nog dit jaar kunnen worden opgetrokken van 16 naar 18 jaar

Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) hoopt dat het plan, waar hij zes jaar aan werkte, vlotjes door de Tweede en Eerste Kamer komt zodat de wijziging al per 1 juli kan ingaan.

Wie de regels overtreedt, wacht een boete van 45 euro (tot 16 jaar) of 90 euro (tot 18 jaar).

De Tweede Kamer praat dinsdag over het voorstel van ChristenUnie, PvdA, CDA en SGP dat gezondheidswinst bij jongeren moet opleveren en ervoor moet zorgen dat kosten voor bijvoorbeeld alcoholvergiftiging, ongelukken en geweld bij het uitgaan afnemen.

''Ouders zijn er blij mee, want ze hebben geen discussie meer met een puber die ze voorhoudt dat de overheid alcohol voor 16-jarigen niet verbiedt'', aldus Voordewind.

Bijval

Voordewind werkte jaren aan zijn voorstel, maar kreeg al die tijd onvoldoende bijval van andere partijen. Nu ziet hij die steun wel, in elk geval van PvdA, CDA en SGP die het voorstel met de ChristenUnie indienden.

Omdat in het regeerakkoord is afgesproken het overmatig alcoholgebruik door jongeren aan te pakken door de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol te verhogen tot 18 jaar, is ook de VVD nu voor. Eerder waren ook SP en GroenLinks al positief.

Brede steun

De initiatiefnemers willen niet wachten op het kabinet. ''We hebben alles al uitgewerkt, er is brede steun voor en anders zou het kabinet opnieuw moeten beginnen'', stelt Voordewind. Sinds 1 januari zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als ze in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben. Dit plan borduurt daarop voort.

De controle en handhaving is een taak van de gemeente die er ook voor moet zorgen dat elke vier jaar een plan ligt voor preventie en aanpak van het alcoholgebruik.

Bij de controle wil de Kamer speciale aandacht voor de 16- en 17-jarigen die nu wel alcohol mogen, maar straks niet meer. In plaats van direct te beboeten, zouden deze jongeren bijvoorbeeld eerst gewaarschuwd kunnen worden, oppert Voordewind.