DEN HAAG - Het CDA zou er geen voorstander van zijn als het kabinet van VVD en PvdA de lasten verder zou verzwaren om de begroting op orde te krijgen.

Dat zei CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zondag tijdens het Utrechtse debatprogramma Limes030.

Komende week maakt het Centraal Planbureau bekend hoe groot het tekort is op de Nederlandse begroting. Mogelijk is het tekort groter dan de door Brussel verlangde 3 procent, mede door de kosten die met de redding van SNS Reaal gepaard gingen.

Volgens Van Hijum is het voor 2013 "niet te doen" om nog dit jaar extra bezuinigingen door te voeren. "Maar ook voor 2014 is het geen gezond uitgangspunt om de lasten voor mensen verder te verzwaren", aldus Van Hijum.

"In reactie op de crisis kun je het probleem verergeren of het vertrouwen versterken. Nu legt het kabinet nog onnodige beperkingen op aan investeringen, terwijl je moet werken aan herstel van vertrouwen en draagvlak voor je plannen."

Catshuis

Toen afgelopen jaar het begrotingstekort voor 2013 te hoog dreigde op te lopen, besloot het toenmalige gedoogkabinet van VVD, CDA en PVV om nieuwe bezuinigingen af te spreken.

Dat overleg mislukte en resulteerde in de val van het kabinet. Uiteindelijk maakte de gelegenheidscoalitie van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks alsnog afspraken voor bezuinigingen, die werden vastgelegd in het Lente-akkoord.