DEN HAAG - De Federatieraad van de FNV beslist op 4 maart wat de onderhandelingsinzet van de vakcentrale wordt bij het overleg met kabinet en werkgevers. 

Een FNV-woordvoerder heeft dat donderdag gezegd. Er circuleert al een lijstje met punten, maar dat heeft volgens hem geen status.

Op dat lijstje, opgesteld door kaderleden, staat dat er niet gemorreld mag worden aan de WW en dat werknemers met een tijdelijk contract na een jaar een vaste aanstellingen zouden moeten krijgen. Of FNV-voorzitter Ton Heerts deze punten ook als eis op tafel legt in het sociaal overleg, bepaalt de Federatieraad over anderhalve week.

De Federatieraad bestaat uit de voorzitters van de aangesloten bonden.

Kabinet en sociale partners willen afspraken maken over het aanpakken van de economische problemen en de stijgende werkloosheid. De FNV heeft zich tot dusver fel verzet tegen het plan van het kabinet om de duur van de WW vanaf juli volgend jaar fors in te korten.