DEN HAAG - Doordat het kabinet steeds zaken moet doen met de oppositie wordt het Binnenhof ''een labyrint van achterkamertjes’’. De kiezers weten daardoor niet meer wat er gebeurt.

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof.

Hij verwees naar het akkoord dat het kabinet afgelopen week moest sluiten met D66, ChristenUnie en SGP over het woningmarktbeleid. Dat was nodig omdat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer en dus is aangewezen op steun van oppositiepartijen. Volgens Weisglas is het kabinet-Rutte II hierdoor in feite een minderheidskabinet.

Uit het oogpunt van dualisme vindt Weisglas het een goede ontwikkeling dat het kabinet steeds met de Tweede Kamer moet overleggen in plaats van te regeren via dichtgetimmerde regeerakkoorden. Maar dat zou wel moeten gebeuren in een open debat. Nu dreigt volgens hem een situatie waarin ''Ferry Mingelen voortdurend bij een dichte deur staat te wachten op witte rook’’.

De VVD’er vindt het ook oneigenlijk dat het kabinet het woonakkoord alleen heeft gesloten met Tweede Kamerfracties, terwijl het probleem in de Eerste Kamer lag. Volgens hem hadden er ook senatoren bij betrokken moet worden.