DEN HAAG - Nu de oppositie het kabinet uit de brand heeft geholpen met de woonplannen, is het niet verstandig om andere zaken op de spits te drijven.

''We zullen in de toekomst nog wel eens nodig zijn, dus daar moeten ze rekening mee houden'', stelt één van de onderhandelaars.

VVD en PvdA kregen deze week de helpende hand toegestoken van D66, ChristenUnie en SGP bij de totstandkoming van het akkoord over de woningmarkt. Voor die laatste twee partijen stond een gevoelig thema deze week nog op de agenda: het leerlingenvervoer.

De coalitie wil af van de verplichting voor gemeenten om te betalen voor het vervoer van leerlingen die naar een religieuze school willen.

Leerlingenvervoer

Omdat enkele onderhandelaars hebben aangegeven dat het voor de coalitie voorlopig verstandig is om rustig aan te doen, is het overleg over het leerlingenvervoer vooralsnog uitgesteld. Of het afschaffen van het leerlingenvervoer definitief van de baan is, is nog niet duidelijk.

Mogelijk gebruiken de christelijke partijen hun wisselgeld later voor thema's die voor hen belangrijker zijn, zoals bij medisch-ethische kwesties het geval kan zijn.