DEN HAAG - Kinderdagverblijven moeten makkelijker gesloten kunnen worden als ze beneden de maat zijn. 

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij begrijpt dat sluiting verstrekkende gevolgen heeft voor de ouders, maar soms is de maatregel onvermijdelijk.

Asscher wil ook dat medewerkers in de kinderopvang de Nederlandse taal beter beheersen. In het schooljaar 2014/2015 worden de taaleisen verhoogd. De minister onderzoekt nog hoe gemeenten in de toekomst sneller kunnen reageren op misstanden in kinderdagverblijven.

Asscher wil ook dat kinderdagverblijven, met als scholen, een stempel krijgen waaruit blijkt of ze bijvoorbeeld zwak of excellent functioneren. Nu is het toezicht op de kinderopvang volgens hem nog te vaak gebaseerd op het ,,afvinken van controlelijsten''.

Tekortkomingen

Het aantal kinderopvanglocaties met tekortkomingen was in 2011 lager dan het jaar ervoor. Het ging om een daling van 55 naar 49 procent. Het aantal tekortkomingen moet nog verder omlaag, schrijft Asscher. Het aantal inspecties bij kinderdagverblijven daalde in 2011 van 90 naar 86 procent. Dat kwam waarschijnlijk doordat er meer vestigingen waren in 2011.