AMSTERDAM - De top van SNS Reaal had ernstige bedenkingen bij de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar de omvang van de problemen bij zijn vastgoedfinancieringtak, SNS Property Finance.

Dat blijkt uit een brief die het bedrijf medio januari aan het ministerie van Financiën stuurde, en die RTLZ donderdag heeft gepubliceerd op zijn website.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Cushman & Wakefield (C&W) in opdracht van het ministerie van Financiën, bleek dat Property Finance nog veel hogere afwaarderingen te wachten stonden dan waar SNS zelf van uitging.

Voor minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) was dat een van de redenen waarom hij eind januari besloot SNS te nationaliseren.

Tijdsdruk

De toenmalige top van SNS waarschuwde in de brief aan het ministerie dat C&W onder grote tijdsdruk een ondeugdelijk rapport zou hebben afgeleverd.

Zowel de gevolgde procedure als de onderzoeksmethode bevatten grote fouten, schreven de bestuurders. ''Daarom mag op dit moment geen enkele conclusie worden getrokken of actie worden ondernomen die gebaseerd is op de conclusies van het rapport van C&W'', aldus de op 13 januari gedateerde brief.

C&W zou zich enkel op de kille cijfers hebben gebaseerd en niet hebben opengestaan voor toelichting op de aangeleverde data door SNS Property Finance zelf of accountant Ernst & Young. Ook stelt SNS dat de onderzoekers met een verkeerd rentetarief hebben gerekend, waardoor de waardering van de vastgoedportefeuille te laag is vastgesteld.

Toegang

SNS vroeg in de brief om toegang tot het volledige rapport van C&W. Ook gaf de bank en verzekeraar aan met de onderzoekers en het ministerie in gesprek te willen over de uitkomsten en de manier waarop die tot stand zijn gekomen. Ook wilden de bestuurders de bevindingen van C&W bespreken met de private partijen waarmee zij op dat moment nog in gesprek waren over een mogelijke redding.