DEN HAAG - De ouderenpartij 50Plus stijgt enorm in de peilingen als gevolg van de onzekerheid die heerst onder ouderen over de economische crisis en de gevolgen daarvan voor hun inkomen.

De partij zou met 24 zetels de tweede partij zijn in de Tweede Kamer, na VVD (28), als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Zo blijkt uit een peiling die TNS NIPO heeft uitgevoerd.

Uit de steekproef blijkt dat 91 procent van de ouderen persoonlijk iets merkt van de crisis, en dat 69 procent van hen vreest dat hun inkomen het komend half jaar zal afnemen.

Ouderenstem

Ruim een kwart van de mensen boven de 50 jaar, zou mede daardoor gedreven nu kiezen voor 50Plus.

Andere partijen die inzetten op de ouderenstem, zoals PVV, SP of CDA, delven daarin het onderspit. Die komen uit op respectievelijk 16, 19 en 14 zetels.

De PvdA zou als derde partij uit de bus komen met 23 zetels. Kleinste partij zou GroenLinks zijn met twee zetels, het aantal zetels dat 50Plus momenteel zelf in de Kamer heeft.

Rijk

De afgelopen maanden was er veel berichtgeving over de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet van VVD en PvdA voor de koopkracht van ouderen.

In reactie daarop stelde PvdA-leider Diederik Samsom vorige week dat veel ouderen inderdaad worden getroffen door de bezuinigingen, maar ook dat zij tot de rijkste groepen van het land behoren.

Zelf vindt 50Plus-leider Henk Krol dat rijke ouderen in verhouding weliswaar meer bij kunnen dragen aan het oplossen van de crisis, maar houdt hij vol dat de maatregels van dit kabinet ouderen door de band genomen zwaarder treffen dan jongeren.

Crisis

Ouderen zijn niet de enigen die aangeven meer van de crisis te merken dan een half jaar geleden. Uit het onderzoek blijkt dat bij elkaar 88 procent van de mensen in enige of in sterke mate last heeft van de crisis doordat hun schulden oplopen of hun baan onzekerder is. In augustus was dat nog 76 procent. 

Behalve 50-plussers zijn het vooral mensen met een modaal inkomen die gevolgen van de crisis ondervinden (94 procent).