AMSTERDAM  - Woningcorporaties gaan volgend jaar tussen de tien- en veertienduizend nieuwe woningen bouwen. De afgelopen jaren waren dat er jaarlijks nog 30 à 35 duizend.

Dat bevestigt een woordvoerder van corporatiekoepel Aedes donderdag naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

Het aantal nieuwbouwwoningen komt lager uit door het woonakkoord en de plannen van het kabinet.

De woordvoerder benadrukt dat het om een eerste berekening gaat. "Het is een voorlopige optelsom. Wat houden corporaties over nu de verhuurdersheffing omlaaggaat? Hoeveel gaan de inkomsten omlaag door de aangepaste huurverhogingen?"

De woningcorporaties zijn de afgelopen jaren steeds minder gaan bouwen, maar hun aandeel in nieuwbouwprojecten stijgt door de recessie.

BTW

Aedes houdt verder rekening met de btw-reductie op renovatie en het voordeel dat het energiefonds op zou kunnen leveren. De afgelopen jaren vond sowieso al een verschuiving plaats van nieuwbouw naar renoveren, geeft de woordvoerder aan.

"Het woningmarktakkoord beïnvloedt de keuze van corporaties voor een van de twee."

Heffing

In het woensdag gesloten akkoord tussen VVD, PvdA, D66, SGP en ChristenUnie is afgesproken dat de verhuurdersheffing die woningcorporaties moeten afdragen geleidelijk oploopt, tot 1,7 miljard in 2017.

Dit moet worden opgebracht uit huurverhogingen. Die loopt op tot vier procent - dat was 6,5 procent - plus de inflatie voor mensen met een inkomen boven de 43 duizend euro.