DEN HAAG - De SGP houdt de mogelijkheid open dat het bedrag dat de verhuurdersheffing moet opleveren alsnog naar beneden wordt geschroefd.

Dat blijkt woensdagmiddag tijdens het debat over het in de ochtend door VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP met minister Stef Blok (Wonen) beklonken akkoord

De verhuurdersheffing voor woningcorporaties is hier onderdeel van en moet jaarlijks 1,7 miljard opleveren.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Centraal Planbureau (CPB) gaan onderzoek doen naar de investeringscapaciteit van corporaties na invoering van de heffing en de andere plannen.

"We doen dit onderzoek niet voor niks. Weliswaar hebben we vertrouwen in de cijfers van het ministerie, maar als de investeringsruimte heel erg tegenvalt zullen we moeten kijken wat we dan gaan doen", aldus SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

Waaghalzerij

De maatregelen in het woonakkoord moeten er voor zorgen dat de woningmarkt toekomstbestendig wordt en de doorstroming wordt verbeterd. De oppositie wil echter meer duidelijkheid over de gevolgen.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wil van de minister een overzicht van de effecten van het akkoord op de doorstroming op de woningmarkt ten opzichte van het regeerakkoord.

"Het lijkt moedig van de gedoogpartijen dat zij hun handtekening hebben gezet onder dit akkoord. Maar het is ook waaghalzerij", aldus Voortman,

"Zij hebben hun handtekening gezet onder een trits aan maatregelen waarvan we nog niet weten wat het precies betekent, wat het kost en wat de effecten zijn voor mensen."

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma vroeg aan D66-Kamerlid Kees Verhoeven om duidelijkheid over de effecten op de doorstroming op de woningmarkt.

"U heeft geen idee wat de effecten zijn", aldus Fritsma tegen zijn D66-collega. 50Plus-Kamerlid Norbert Klein sprak over 'wishful thinking' over wat er bereikt moet worden.

Flauwiteit

Verhoeven noemde de suggestie dat de plannen ondoordacht zijn 'onzin en flauwiteit'. "De maatregelen zijn aantoonbaar succesvol. De btw-verlaging is eerder gedaan, dat was een succes. Hetzelfde geldt voor de startersleningen."

Verhoeven wilde niet ingaan op de vraag van CDA-Kamerlid Raymond Knops die wilde weten of er nog aan het akkoord gemorreld gaat worden als blijkt dat er extra bezuinigd moet worden.

Hij zegt de bezuinigingen niet de zorg zijn van D66, maar dat zijn partij zich wel verantwoordelijk voelt. "We zullen er constructief naar kijken", aldus Verhoeven.

Uithongering

SP'er Paulus Jansen zei dat de effecten van het woonakkoord nihil zullen zijn. "Je hoeft geen groot econoom te zijn om te zien dat de verlaging van de verhuurdersheffing van twee miljard naar 1,7 miljard geen essentiële verandering in de conclusies zal opleveren", aldus Jansen.

"Belangrijkste verschil is dat de snelle dood door de kogel vervangen wordt door de lange lijdensweg van de uithongering."

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch wil van Blok weten wat de gevolgen zijn van de huurverhogingen op de koopkracht van huurders.

Herkenbaar

CDA-Kamerlid Raymond Knops noemde het akkoord 'herkenbaar', aangezien het CDA voorstander is van een aantal plannen uit het akkoord. "Mij bekroop het gevoel: waarom was dit niet eerder bespreekbaar?", aldus Knops, verwijzend naar de mislukte onderhandelingen tussen het CDA en Blok.

De CDA'er moest toegeven dat zijn partij losstaande delen uit het akkoord steunt, maar gaf aan dat hij de losse delen niet los kan zien van het gehele pakket.

Omdat er volgens hem nog geen duidelijkheid is in hoeverre woningcorporaties kunnen blijven investeren. "Wij krijgen signalen dat de opbrengsten voor corporaties minder zijn dan de heffing."