Minister Stef Blok (Wonen) sloot woensdag na een lange periode van onderhandelen een breed akkoord over de woningmarkt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Dit was nodig, aangezien de coalitie in de Senaat geen meerderheid heeft. Eerdere gesprekken met het CDA mislukten.

Bent u opgelucht?

"Natuurlijk, want er ligt een akkoord dat cruciaal is voor de woningmarkt en de overheidsfinanciën."

Heeft u getwijfeld of het nog ging lukken?

(denkpauze) "Nou, ik heb altijd wel het gevoel gehad dat partijen het belang inzien van zo'n akkoord voor de woningmarkt. Bij het CDA hadden ze aanvankelijk dat belang in een aantal moties in de Eerste Kamer onderschreven."

"Het is dan ook logisch dat ik op basis van die moties met hen het gesprek ben aangegaan over het invullen van ervan. In de laatste weken werd duidelijk dat die invulling er niet kwam."

Hoe beoordeelt u het afhaken van het CDA?

"Het eindresultaat telt voor mij. Ik ga niet nakaarten."

Dat deed u bij de PVV wel toen Wilders stopte met de Catshuisbesprekingen vorig jaar. U liep weg, zei u tegen Wilders. Dat wilt u over het CDA niet zeggen.

Grijnzend: "Nee"

U zei heel lang dat de twee miljard aan verhuurdersheffing stond als een huis, omdat dit nodig was om de begroting rond te kunnen krijgen.

"Ik ben gebonden aan het regeerakkoord en de bijbehorende financiële doelstellingen. Maar die meerderheid voor de plannen is noodzakelijk en dan moet je soms water bij de wijn doen."

Brussel schrijft een norm voor van maximaal 3 procent begrotingstekort. Denkt u dat die misschien moet worden losgelaten?

"We zullen in maart gaan kijken of de begroting moet worden aangepast, maar ik ben ervan overtuigd dat dit een goed akkoord is. Het levert 'wat' minder op. Maar het akkoord is een enorme stap vooruit. Goed voor de overheidsfinanciën, goed voor de woningmarkt."

'Wat' minder? Het is 200 miljoen minder.

"Daar ben ik niet luchtig over. Dat gat moet gedicht worden. Maar het feit dat er een akkoord ligt is cruciaal."

Onlangs was u tegen het aanpassen van de hypotheekregels. Waarom kan het nu wel?

"Eerder was forfaitaire aflossing aan de orde. Dat betekent dat de hypotheek een andere vorm kan hebben dan annuitair. Dat was niet te behappen voor de administratie van de belastingdienst. De vorm die er uit is gekomen betekent dat de hypotheek hetzelfde blijft: dus annuitair volledig aflossen in dertig jaar."

"Het wordt mogelijk om daarnaast een lening zonder aftrek af te sluiten die maximaal kan oplopen tot de helft van de woningwaarde en een looptijd heeft van maximaal 35 jaar. Het is wel van belang dat de consument goed wordt voorgelicht, want die rente is niet aftrekbaar. Het geeft op de korte termijn wel meer ruimte in de portemonnee, zeker voor starters."

Er was kritiek op de huurplannen, omdat door de heffing corporaties niet meer zouden kunnen investeren. Watvoor garanties zijn er dat corporaties nu wel kunnen investeren?

"De corporaties krijgen de huurverhoging. Daar komen er stimuleringsmaatregelen, zoals het energiebesparingsfonds, en een tijdelijke lagere btw voor renovatie. Dat is ook gunstig voor de corporaties."

"Verder kunnen corporaties efficiënter werken. De kosten van de bureaucratie zijn indrukwekkend, dat geven ze zelf toe. En ze hebben veel bezit buiten de sociale huursector. Die kunnen ze verkopen dat geeft een enorme investeringsruimte. Dus als corporaties willen investeren dan kan dat."