AMSTERDAM - Elco Brinkman noemt het woonakkoord goed voor de bouw. Ook de werkgevers en de bouwwereld reageren positief. Vakbonden en woningcorporaties zijn minder blij.

"Met dit akkoord zie je dat het kabinet de bouw echt serieus neemt", aldus voorman Elco Brinkman. "De pijn wordt verzacht." Volgens Brinkman krijgt de hele woningmarkt met het akkoord een nieuwe impuls, door de maatregelen voor starters.

Brinkman is niet alleen voorman van Bouwend Nederland, maar zit namens het CDA ook in de Eerste Kamer. Die partij voerde de afgelopen tijd onderhandelingen met het kabinet over een akkoord, dat mislukte.

Duidelijkheid

Brinkman is blij met de duidelijkheid die het akkoord nu schept. "Daardoor kan weer geinvesteerd worden en dat is heel hard nodig nu de werkloosheid in de bouw naar 30 procent stijgt."

Van alle maatregelen zal de bouw flink baat hebben bij de btw-verlaging, aldus Brinkman. "Dat levert veel banen op. Anderhalf jaar geleden zorgde een vergelijkbare maatregel voor 2,2 miljard aan extra omzet."

Goede richting

Het woonakkoord is een stap in de goede richting, aldus Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis.  Mulder is blij met de btw-verlaging, al geldt dit alleen voor renovaties. Ook werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over het akkoord

"Opleving van de woningmarkt is essentieel voor een herstel van de binnenlandse economie", aldus een woordvoerder. 

Huis kopen

Volgens de werkgevers is er met het akkoord een forse impuls gekomen om een huis te kopen, door de versoepeling van de aflossingsverplichting van hypotheken. Ook noemen de werkgevers het positief dat er meer startersleningen beschikbaar komen.

De verlaging van de BTW van 21 naar 6 procent op onderhoud aan huizen is goed voor de bouw, evenals de 150 miljoen euro die beschikbaar komt voor het energiezuinig maken van woningen en gebouwen.

Ook NVM-voorzitter Ger Hukker is verheugd over het akkoord. "Dit zijn stuk voor stuk verbeteringen ten opzichte van de eerdere kabinetsplannen." Wel vindt Hukker het zaak om het plan goed uit te werken en de komende jaren geen 'nieuwe obstakels' op te werpen.

Kritiek woningcorporaties

Wel wijst de sector op het nadelige effect voor de woningcorporaties. Volgens Mulder (VEH) is het bijvoorbeeld 'volstrekt' onduidelijk of met dit akkoord woningcorporaties wel ruimte hebben om te investeren. 

Aedes, koepelorganisatie voor woningcorporaties, is dan ook kritisch op het akkoord. "De investeringscapaciteit van woningcorporaties gaat er waarschijnlijk op achteruit."

"De verhuurdersheffing wordt weliswaar verlaagd, maar door het akkoord zullen corporaties ook fors minder aan huurinkomsten binnenkrijgen. Daardoor kunnen wij minder investeren, in bijvoorbeeld nieuwbouw.

Lapwerk

Aedes noemt het akkoord 'lapwerk'. "We zien geen structurele aanpak van de problemen op de woningmarkt. Wij pleiten al een hele tijd om de plannen voor een inkomensafhankelijke huur van de tafel te halen. Het is volgens ons onbegrijpelijk dat het kabinet daar nu toch mee door lijkt te gaan."

VNO-NCW en MKB Nederland suggeren daarom om de verhuurdersheffing voor de woningcorporaties te spreiden. "Wellicht kan een spreiding in de tijd soelaas bieden."

Vakbonden

Ook vakbonden FNV en CNV is kritisch op het akkoord. "Het akkoord lijkt iets lucht te geven aan huurders, starters op de woningmarkt en aan de bouw, maar zolang niet bekend is wie de rekening betaalt kan ik het nog niet omarmen", zo reageert voorzitter Jaap Smit.

"Dit akkoord slaat naar verwachting een gat in de rijksbegroting van enkele honderden miljoenen, dat gat zal het kabinet willen vullen, en dan moet dit akkoord niet als boemerang terugkomen bij werknemers", zo vreest hij bovendien. 

"Natuurlijk ben ik nadrukkelijk blij voor bouwvakkers die hierdoor een steuntje in de rug krijgen. Dat geldt ook voor huurders en starters", aldus Smit, "maar als dit straks, als gevolg van extra bezuinigingen, ten koste gaat van een jongere met een flex-contract, of een oudere die nauwelijks kans maakt op de arbeidsmarkt, zie ik een groot probleem op de arbeidsmarkt."

Lichtpuntjes

Volgens FNV bevat het plan een aantal lichtpuntjes voor huurders, startende kopers en de ingezakte bouwsector. "Grote problemen hebben we met de gigantische verhuurdersheffing die ten koste gaat van investeringen in bouw en werkgelegenheid. Het is bovendien slecht voor de economie als het gat van 200 miljoen tot nieuwe bezuinigingen leidt", aldus de FNV.

Ook gaat het akkoord er volgens de FNV voorbij aan de problemen van de groep van wie de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. "Zij zijn een van de redenen dat mensen niet meer doorstromen en de huizenmarkt op slot zit."

Akkoord

In het akkoord dat de onderhandelaars dinsdagavond overeen kwamen is opgenomen dat de maatregelen op de huurmarkt worden verzacht en de hypotheekregels worden versoepeld ten opzichte van het regeerakkoord. 

Lees meer over het akkoord