DEN HAAG - De fracties die betrokken zijn bij het dinsdagavond gesloten woonakkoord, hebben woensdagochtend ingestemd met het bereikte resultaat.

Hun fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP hebben dit akkoord dinsdagavond gesloten met minister Stef Blok (Wonen).

Bij de aansluitende persconferentie zijn ook D66-leider Alexander Pechtold, ChristenUnie-leider Arie Slob en SGP-leider Kees van der Staaij aanwezig.

Blok noemt het akkoord een impuls voor de woningmarkt. "Dit akkoord pakt het scheefwonen aan en zorgt voor zekerheid op de koopmarkt. Bovendien geeft het een impuls aan de bouwsector, de banenmotor in Nederland."

Wel moet hij erkennen dat de aanpassing van het regeerakkoord een gat slaat in de begroting van 200 miljoen per jaar. Hij zegt dat in maart gekeken zal worden hoe dat gat gedicht moet worden. Aangezien het akkoord bijna zijn hele begroting beslaat, zal dit bedrag elders gevonden moeten worden.

Huurmarkt

In het principe-akkoord dat de onderhandelaars dinsdagavond overeen kwamen is opgenomen dat de maatregelen op de huurmarkt worden verzacht en de hypotheekregels worden versoepeld ten opzichte van het regeerakkoord. Dit lekte uit naar diverse media.

Zo gaan de huren voor inkomens boven de 43.000 jaarlijks niet met 6,5 procent omhoog boven inflatie, maar met maximaal 4 procent boven inflatie.

Middeninkomens gaan 2 procent meer huur betalen boven inflatie, in plaats van 2,5 procent. Voor de lage inkomens gaan de huren 1,5 procent omhoog boven de inflatie. Ook gaat de heffing voor woningcorporaties omlaag van twee miljard naar 1,75 miljard.

Verder gaat het kabinet kijken of het puntensysteem kan worden vervangen door het systeem van huursombenadering. Hiermee kunnen corporaties differentiëren in huurverhogingen. Hierdoor kan de huur bij relatief goedkope woningen meer stijgen dan bij relatief dure woningen.

Puntensysteem

Het kabinet laat in het akkoord definitief het nieuwe systeem voor de bepaling van de huur vallen.

In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de maximale huur bepaald zou worden aan de hand van de WOZ-waarde. Dit bleek echter niet werkbaar, vanwege de dalende waarde van huizen.

Daarom blijft het huidige puntensysteem voorlopig bestaan. Wel komt het kabinet voor Prinsjesdag met een vereenvoudiging van het huidige puntensysteem.

Huurders die er in inkomen op achteruit gaan komen mogelijk in aanmerking voor huurverlaging en het wordt straks makkelijker om kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte.

Bekijk de persconferentie over het woonakkoord:

Hypotheken

Pechtold, Slob en Van der Staaij benadrukten tijdens de persconferentie het belang van het akkoord voor de woningmarkt. Ook zeiden ze ook in de toekomst open te staan om hun verantwoordelijkheid te nemen en politieke impasse te voorkomen.

Ook wordt het aflossingsregime van hypotheken iets verzacht. Overeind blijft dat hypotheken volledig en annuitair moeten worden afgelost. Wel kan er bovenop de hypotheek een tweede lening worden afgesloten, waarvan de rente niet aftrekbaar is.

Om de bouw een impuls te geven is afgesproken dat het btw-tarief voor renovatiewerkzaamheden voor een jaar omlaag gaat van 21 naar 6 procent. Ook komen er fondsen voor energiebesparing en startersleningen.

Akkoord

Pas om half twaalf dinsdagavond kwamen de fractievoorzitters van D66, ChristenUnie en SGP met Blok tot een akkoord. In de late uren schoven ook premier Mark Rutte, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en de fractievoorzitters van VVD en PvdA, Halbe Zijlstra en Diederik Samsom, aan.

Zijlstra zei na de persconferentie dat er vaker naar de oppositie gekeken zal moeten worden. "We zullen continu in deze situatie zitten'', aldus Zijlstra. "We zullen ook bij andere dossiers naar steun moeten zoeken, soms met andere partijen dan deze drie. We hebben in de Eerste Kamer nu eenmaal geen meerderheid.''

Nadelen

Eerder liet Blok in een brief aan de Eerste Kamer weten dat aan het beperken van de aflossing tot 50 procent grote nadelen kleven. Zo wordt het systeem ingewikkelder en wordt de aflossingsprikkel minder.

Ook de beperking van de verhuurdersheffing was lang onbespreekbaar voor Blok, vanwege het begrotingsgat dat zou ontstaan. Afgelopen week liepen gesprekken met het CDA om tot een akkoord te komen nog stuk.

Volgens CDA-leider Sybrand Buma is het nog steeds 'zeer de vraag' of het nieuwe akkoord in de Eerste Kamer op steun van de partij kan rekenen.

Lees alle reacties op het akkoord

Akkoord woningmarkt

Minister Stef Blok (Wonen) heeft een akkoord gesloten over de woningmarkt, met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP. © ANP
Bij de persconferentie daarover zijn woensdag ook D66-leider Alexander Pechtold, ChristenUnie-leider Arie Slob en SGP-leider Kees van der Staaij aanwezig. Blok noemt het akkoord een impuls voor de woningmarkt. © ANP
Halbe Zijlstra (L) van de VVD en PvdA-leider Diederik Samsom zitten tijdens de toelichting over het woonakkoord in de zaal. © ANP
De fracties die betrokken zijn bij het dinsdagavond gesloten woonakkoord, hebben woensdagochtend ingestemd met het bereikte resultaat. © ANP
Hun fractievoorzitters hebben dit akkoord dinsdagavond gesloten met minister Stef Blok (Wonen). Die stond na afloop de pers te woord. © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom na afloop van een fractievergadering. Woensdagochtend kwamen alle fracties van betrokken partijen bijeen om formeel in te stemmen met het akkoord. © ANP
Oppositiepartij D66 is sinds een uur of 9 bijeen voor fractieoverleg over de woningmarkt. © ANP
Pas om half twaalf dinsdagavond kwamen de fractievoorzitters van D66, ChristenUnie en SGP met Blok tot een akkoord. In de late uren schoven ook premier Mark Rutte (L) en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem aan. © ANP
Ook de fractievoorzitters van VVD en PvdA, Halbe Zijlstra en Diederik Samsom, schoven dinsdagavond aan. © ANP
Minister Dijsselbloem na afloop van het overleg. In het daarin gesloten principe-akkoord is opgenomen dat de maatregelen op de huurmarkt worden verzacht en de hypotheekregels worden versoepeld ten opzichte van het regeerakkoord. © ANP