DEN HAAG - De oppositie in de Tweede Kamer zet zich schrap nu de kabinetsplannen op het gebied van de langdurige zorg in aantocht zijn.

Cruciale partijen als CDA, ChristenUnie en GroenLinks voelen er vooralsnog weinig voor het kabinet aan de meerderheden te gaan helpen die in de Eerste Kamer zo hard nodig zijn.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Donderdag bespreken de Tweede Kamerpartijen de planning van de kabinetsvoorstellen op het gebied van zorg zoals die de komende jaren door het parlement moeten.

Volgens die planning stuurt staatssecretaris Martin van Rijn in maart de brief naar de Kamer waarin in hoofdlijnen wordt uiteengezet hoe de langdurige zorg voor bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten zal worden hervormd.

Desastreus

Maar vrijwel alle oppositiepartijen zien die plannen bij voorbaat met weinig enthousiasme tegemoet, nu het regeerakkoord van PvdA en VVD al niet hoopvol stemde.

Mona Keijzer (CDA): "De plannen voor de langdurige zorg zoals die in het regeerakkoord staan, zijn desastreus. Ik vraag me écht af hoe de heren het bij elkaar hebben kunnen verzinnen."

Keijzer is vooral bezorgd over het effect dat de verschillende voorstellen in combinatie tot elkaar hebben voor mensen. "Al die plannen hangen in feite met elkaar samen, dus zo zullen wij ze ook tegen het licht houden", waarschuwt de CDA'er.

Datzelfde mantra uitte het CDA eerder al ten aanzien van de plannen voor de woningmarkt van minister Blok, die daardoor momenteel grote moeite had meerderheden in de Senaat te vinden voor zijn voorstellen.

Gemeenten

Het belangrijkste aspect van de voorgenomen hervorming van de langdurige zorg, is dat gemeenten geheel verantwoordelijk worden voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van patiënten die nog wel thuis kunnen wonen.

Daarmee wordt deze vorm van zorg in plaats van een recht (AWBZ), een voorziening die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zo hoopt het kabinet miljarden te besparen.

Partijen als de ChristenUnie en GroenLinks steunen deze gedachtengang, maar hebben grote bezwaren tegen de manier waarop het kabinet die overgang wil aanvliegen.

Thuiszorg

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): "Het kabinet wil het allemaal te snel, met te grote bezuinigingen. De kortingen op het gebied van bijvoorbeeld de thuiszorg waarmee het kabinet de overgang gepaard wil laten gaan, zijn niet realistisch."

Of het überhaupt mogelijk is om binnen de gestelde financiële kaders tot een verantwoorde hervorming van de AWBZ te komen, betwijfelt Dik-Faber. "Het lijkt me heel moeilijk."

Pgb

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman sluit zich bij de kritiek van Dik-Faber aan. "Je kunt niet voor driekwart snijden in de thuiszorg en tegelijkertijd beweren dat de mensen die het minder hebben hun zorg behouden, als 70 tot 80 procent van die mensen al op een laag inkomen zít. Daar gaan wij niet mee akkoord."

Ook wil Voortman harde garanties van het kabinet dat het persoonsgebonden budget (pgb) verplicht door gemeenten blijft aangeboden, ook als die gemeenten er meer taken bij krijgen: "Ik wil niet hebben dat mensen straks in de ene gemeente wel aanspraak kunnen maken op een pgb, en in een andere niet."

"Als je wilt dat mensen langer thuis blijven wonen en ook daar verzorgd worden, moet je juist investeren in de thuiszorg en het pgb."

Veld

Ter voorbereiding van de hoofdlijnenbrief in maart heeft staatssecretaris Van Rijn de afgelopen maanden overleg gevoerd met cliënten, verzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten over de hervormingen in de langdurige zorg. 

Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er goed zal worden gekeken naar wat de cliënt zelf kan en wat er in zijn omgeving geregeld kan worden.