AMSTERDAM - Het Verbond van Verzekeraars wil 'substantieel' meer investeren in de Nederlandse economie, door onder andere meer leningen aan het mkb te verstrekken.

Dit laten de verzekeraars weten aan NU.nl naar aanleiding van een hoorzitting in de Tweede Kamer woensdag over kredietverstrekking.

Van de politiek wordt wel andere regelgeving gevraagd om dit mogelijk te kunnen maken. 

Ook willen de verzekeraars investeren in de woningmarkt, een mogelijkheid die via de pensioenfondsen al langer wordt onderzocht. Directeur Richard Weurding spreek van een 'tweesnijdend zwaard', omdat het voor de verzekeringssector zelf ook van belang is het economisch tij te keren.

Regels

Op dit moment investeren de verzekeraars ruim 200 miljard euro in de economie, meer dan de helft van het vermogen dat de verzekeraars beheren.

Slechts 6 procent daarvan, 23 miljard euro , wordt momenteel via leningen geïnvesteerd in het mkb. Dit komt vooral omdat het wegens regelgeving voor verzekeraars relatief duur is in het mkb te investeren.

Door deze regelgeving wat te verzachten kan er naar een grove schatting mogelijk 100 tot 200 miljoen euro per jaar meer in het mkb geïnvesteerd worden, zo laat een woordvoerder weten.

Fondsen

Zo stelt het verbond voor om fondsen op te richten voor leningen aan het MKB. "Als verzekeraars op dit terrein samenwerken spreidt dit de risico’s over de verschillende verzekeraars", aldus een woordvoerder.

Wel stelt het verbond voor dat de toezichthouder bij zo’n fonds dan het bedrag dat de verzekeraars in kas moeten houden wat kan verlagen.

Het is voor verzekeraars en banken namelijk duurder geworden om leningen te verstrekken aan bedrijven wegens Europese regelgeving. Verzekeraars moeten een hoger bedrag dan voorheen in kas houden bij het verstrekken van leningen. Dit bedrag wordt bovendien hoger naarmate de looptijd van een lening langer is.

Kredietbeoordeling

De verzekeraars pleit daarnaast voor een apart kredietbeoordelingsysteem voor mkb'ers. "De financiële sector zou dit kunnen stimuleren", aldus een woordvoerder. Hoe duur een lening uitvalt hangt namelijk mede af van hoe een kredietbeoordelaar over een bedrijf heeft geoordeeld.

Als deze zogenaamde rating laag is moet de kredietverstrekker een hoger bedrag in kas houden, waardoor een lening voor deze verstrekker duurder uitvalt. Omdat het duur is zo'n rating te krijgen van een kredietbeoordelaar, hebben de meeste mkb'ers in Nederland echter helemaal geen rating, waardoor een lening verstrekken nog duurder uitvalt.

Woningmarkt

Het verbond gaat woensdag daarnaast een wensenlijstje presenteren met de voorwaarden waarop verzekeraars meer kunnen investeren in de woningmarkt.

Al langer wordt onderzocht of pensioenfondsen en verzekeraars kunnen inspringen bij de hypotheekverstrekking, omdat banken hier steeds terughoudender in zijn.

Volgens het verbond kan dit alleen als de Europese regelgeving (Solvency II, red.) wordt aangepast, omdat ook hier de eisen van het kapitaal dat een verzekeraar moet aanhouden om een hypotheek te verstrekken, volgens het verbond te hoog zijn gesteld.

Miljarden

"De huidige kapitaaleis is gebaseerd op Europese en Amerikaanse cijfers", aldus het verbond. Maar het is volgens hen 'niet reëel' om ook op Amerikaanse cijfers te baseren.  

Het verbond heeft een voorstel gedaan de wetgeving op dit vlak aan te passen, maar dit is nog niet gebeurd.  Volgens een woordvoerder van het verbond kan een aanpassing echter voor 'miljarden aan extra investeringen' zorgen.

Wientjes

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes schaart zich in een reactie achter het pleidooi van de verzekeraars.  "Financiering, of liever gebrek daar aan, is een probleem voor de economie en de bereidheid van de verzekeraars een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem is dus zeer welkom", aldus Wientjes. Wientjes luidt al  enige tijd de noodklok over het verslechterde investeringsklimaat in Nederland.