AMSTERDAM - Het kabinet is bereid om de nieuwe hypotheekregels te versoepelen, ten opzichte van de voornemens in het regeerakkoord.

Zo zou de termijn waarin een hypotheek moet worden afgelost volgens ingewijden omhoog gaan van 30 naar 35 jaar.

Ook zou een hypotheek niet meer voor 100 procent, maar voor minimaal 50 procent afgelost dienen te worden. Volgens een betrokkene wordt over deze variant ''intensief gesproken''.

Minister Stef Blok (Wonen) heeft de Eerste Kamer dinsdagochtend gevraagd het voor dinsdagmiddag geplande debat over de hypotheekregels uit te stellen. De Senaat heeft het uitstel (voor onbepaalde tijd) inmiddels goedgekeurd.

Blok wil eerst het overleg dat hij voert met D66, ChristenUnie en de SGP afronden. Met die partijen praat Blok over een ''samenhangend pakket'' aan maatregelen voor de woningmarkt. Na afloop van dat overleg is hij beter in staat de Senaat te informeren, aldus de minister.

Het kabinet wil onder meer de huren fors verhogen en de corporaties een heffing van 2 miljard opleggen.

Het zoekt naar steun voor zijn plannen in de Senaat, waar de coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben. Eerst overlegde Blok met het CDA, maar dat gesprek liep maandag stuk.

Nadelen

Eerder liet Blok in een brief aan de Eerste Kamer weten dat aan het beperken van de aflossing tot 50 procent grote nadelen kleven. Zo wordt het systeem ingewikkelder en wordt de aflossingsprikkel minder.

Ook zorgt de snelle wijziging van de hypotheekregels volgens de minister voor onzekerheid en blijven mensen vaker met restschulden zitten. Daar staat tegenover dat de maandlasten dalen. De wijziging in de plannen heeft geen gevolgen voor de staatskas, omdat de mate van aftrek gelijk blijft.

Nog grotere moeite had Blok met het verlengen van de aflossingstermijn naar 35 of 40 jaar. Dit zorgt volgens hem voor hogere lasten voor de burgers, omdat er meer rente moet worden betaald.

Ook moet er meer aftrek worden uitgekeerd wat de staatskas structureel respectievelijk 1,8 miljard en 3,6 miljard kost.