DEN HAAG - De hele Tweede Kamer wil in de toekomst eerder en vollediger worden geïnformeerd over besluiten die in Brussel worden genomen.

Tijdens een debat dinsdag over de informatievoorziening over Europese dossiers, zal Pieter Omtzigt (CDA) daarom namens alle partijen bij minister Timmermans van Buitenlandse Zaken pleiten voor meer openheid.

Vooral het grote aantal vertrouwelijke en geheime Brusselse documenten baart de Kamerleden zorgen, aldus Omtzigt: "Dat bemoeilijkt de controlefunctie van het parlement op de Europese besluitvorming, zodat we voor voldongen feiten kunnen worden geplaatst zonder dat wij er weet van hebben."

"Terwijl de besluiten die in Europa en de Europese raden worden genomen van groot belang zijn. Denk aan de euro en de discussie over de toekomst van de EU."

Rode kaart

Sinds een aantal jaar hebben nationale parlementen de mogelijkheid om een gele of een rode kaart te trekken voor voorstellen die uit Brussel komen. 

Omtzigt: "Informatie vóóraf is dus essentieel. Zeker omdat als er eenmaal in Brussel een besluit is genomen, Nederland daaraan is gebonden."

Waslijst

Omtzigt zal tijdens het debat een waslijst aan verbeterpunten opnoemen, die verschillen van meer openheid over de onderwerpen die op de Brusselse agenda's staan en het nakomen van gemaakte afspraken, tot achteraf degelijk verslag uitbrengen van de inbreng die de eigen regering heeft geleverd tijdens Europese bijeenkomsten.

Ook wil de Kamer toegang tot meer, en vooral ook tot bepaalde vertrouwelijke documenten. Zo hebben sommige parlementen van andere lidstaten van de Europese Unie toegang tot typen documenten die voor het Nederlandse parlement niet beschikbaar worden gemaakt. 

Eerder besloot minister Timmermans al dat conceptconclusies van vergaderingen van Europese staats- en regeringsleiders voortaan met de Kamer worden gedeeld.