AMSTERDAM - De gesprekken tussen minister Stef Blok (Wonen) en het CDA over de woningmarktplannen zijn mislukt.

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie. Zij wilde geen mededelingen doen over de reden van de breuk. De gesprekken gaan dinsdag verder.

De coalitie is voor een meerderheid in de Eerste Kamer afhankelijk van een aantal oppositiepartijen. De afgelopen tijd werd overleg gevoerd met het CDA, naar nu blijkt was dit niet succesvol.

Blok richt zich nu op een meerderheid via D66, ChristenUnie en SGP. Daar gaat hij vanavond mee om tafel.

Het kabinet is voornemens om de huren inkomensafhankelijk te verhogen. Ook moeten verhuurders een heffing gaan betalen die jaarlijks twee miljard moet opleveren. Het CDA wilde niet verder gaan dan 800 miljoen, zoals al was afgesproken in het Lente-akkoord.

CDA-leider Sybrand Buma laat weten dat de gesprekken zijn mislukt omdat het kabinet de woningmarkt blijft zien als 'melkkoe' en niet als 'banenmotor'.

Investering

Het CDA heeft grote moeite met de heffing van twee miljard, omdat corporaties dan geen investeringsruimte meer zouden hebben. Dit zou de bouw nog verder onder druk zetten, zo vrezen de christendemocraten.

In het debat over de huurverhoging noemde CDA-Kamerlid de Knops de gevolgen 'dramatisch'. Wel probeerden de oppositiepartij en de minister afgelopen tijd nog tot een akkoord te komen.

Vrijdag liet Blok al weten dat de speelruimte klein is. Hij wilde vasthouden aan de twee miljard die de verhuurdersheffing moet opleveren. Hieraan morrelen zou het kabinet opzadelen met een begrotingsprobleem.

Haast

Blok heeft haast, want de wet om de huren te kunnen verhogen moet op 1 juli al in werking treden en vanwege de voorbereiding al op 1 maart door beide Kamers zijn aangenomen.

Huishoudens onder de 33614 euro gaan 1,5 procent meer huur betalen en tussen de 33.614 en 43.000 euro ligt de stijging op 2,5 procent. Huishoudinkomens boven de 43.000 euro krijgen te maken 6,5 procent hogere huren. Daarnaast stijgen de huren mee met de inflatie.

Geen garanties

ChristenUnie-leider Arie Slob geeft geen garanties dat het overleg gaat slagen.

''De problemen op de woningmarkt en in de bouw zijn groot. Ik sla een uitnodiging voor een gesprek om die problemen het hoofd te bieden niet af. Ik kan alleen geen garantie geven over het slagen van de gesprekken'', aldus Slob.

Vertrouwen

D66-leider Alexander Pechtold ziet het als zijn belangrijkste opdracht voor het gesprek om er voor te zorgen dat de rust en het vertrouwen op de woningmarkt weerkeert. Dat kan door te zorgen voor een goede langetermijnvisie, zei Pechtold maandag.

''We hebben 10 jaar gehad vol taboes op de woningmarkt. De PvdA wilde nooit kijken naar de huren, de VVD niet naar de hypotheken. Nu heeft het kabinet wel een en ander opgeschreven, maar daar geen meerderheid voor. D66 wil niet alleen naar de huren kijken maar ook naar het kopen van woningen. Wil je vertrouwen terugbrengen, dan zul je stappen moeten durven zetten'', aldus Pechtold.

D66 en ChristenUnie lieten vorige week al weten moeite te hebben met de haast van de minister. Zij willen eerst meer duidelijkheid over de samenhang tussen de huurverhoging, de verhuurdersheffing en de aangekondigde nieuwe methode om de maximale huur voor woningen te bepalen.

Ze willen de garantie dat er investeringsruimte blijft voor de corporaties.

Zie ook: Woningmarktplannen van het kabinet