DEN HAAG - De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil na een uitspraak van de Hoge Raad alsnog compensatie voor het beantwoorden van informatieverzoeken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken voelt daar niets voor.

Vrijdag besloot de Hoge Raad in een tweetal zaken van RTL Nieuws dat gemeenten geen vergoeding mogen vragen als een burger verzoekt om bestuurlijke informatie te openbaren via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Lange tijd moedigde de VNG gemeenten juist aan om kosten in rekening te brengen.

Een zegsvrouw van de VNG stelt dat er nu een andere vorm van compensatie moet volgen. Zij wijst erop dat de financiële verhoudingswet eist dat gemeenten recht hebben op compensatie als zij extra werk moeten verrichten. Nu dat niet via een verzoeker kan, moet dat volgens de vereniging anders worden opgelost.

Weinig kans

In een reactie aan NU.nl geeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de claim weinig kans te geven. "De Wob geldt voor alle overheden. Openbaarheid vloeit zelfs voort uit internationaal-rechtelijke verplichtingen, is dus een kerntaak voor alle overheden", stelt hij.

Volgens hem geeft de uitspraak van de Hoge Raad de duidelijkheid die de VNG wilde. "Zeker na de uitspraak van de Hoge Raad is er geen sprake van gewijzigd rijksbeleid in een nieuwe Wob, maar van het duidelijker opschrijven van bestaande regels."

Debat af

Volgens hoogleraar Recht en Bestuur aan de Wageningen Universiteit Bernd van der Meulen, die ooit zelf een wetsvoorstel voor een nieuwe Wob schreef, is er geen reden om kosten te betalen aan gemeenten.

"Het zijn van de overheid brengt verplichtingen met zich mee en transparantie is daar een van", stelt hij tegenover NU.nl. "Er is geen enkele reden om lasten die uit de Wob voortvloeien anders te behandelen dan de lasten die uit de Algemene wet bestuursrecht komen."

Onlogisch

Voor hem is het nu ook tijd dat het debat over kostenvergoeding stopt. Voor de hoogleraar is het onlogisch dat nu de Wob 33 jaar bestaat opeens wordt gesproken over een vergoeding voor gemeenten, terwijl er in het verleden ten onrechte geld van burgers is geïnd.

"Ik constateer dat er een einde aan het debat is gekomen met de uitspraak van de Hoge Raad", meent hij ook. "Het laatste woord is het laatste woord. De discussie is klaar."