DEN HAAG - Minister Stef Blok (Wonen) ziet weinig ruimte om het CDA tegemoet te komen in het overleg over de woningmarktplannen.

Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

De minister heeft het CDA nodig om in de Eerste Kamer steun te krijgen voor zijn woningmarktplannen. Achter de schermen wordt al de hele week overlegd met de christendemocraten.

Hij laat weten dat hij de onderhandelingen open in is gegaan, maar hij houdt vast aan de twee miljard die moet worden opgehaald met een heffing voor verhuurders.

Op de vraag of die twee miljard nog steeds staat antwoordt Blok: "Ja, De financiële situatie in Nederland is zorgelijk. We kunnen het ons niet veroorloven om gaten in de begroting te schieten."

Afgelopen week werd er in de Tweede Kamer gesproken over de huurverhogingen. Met de extra inkomsten moeten de woningcorporaties de heffing van twee miljard kunnen ophoesten.

Het CDA wil echter de zekerheid dat het investeringsniveau van de corporaties op peil blijft. Blok heeft beloofd hier voor 1 maart duidelijkheid over te geven.

Hoeveel ruimte heeft u om te onderhandelen?

"Ik ga natuurlijk niet, terwijl we in overleg zijn, aangeven waar aan knoppen gedraaid kan worden. Ik ben in gesprek met de hele Kamer, zo hoort dat ook in de democratie."

Wat als u die twee miljard niet haalt? Dat slaat een gat in uw begroting.

"Ik ga niet nadenken over de situatie dat het niet lukt."

U heeft het CDA nodig. Die hebben gezegd dat het minder moet, want de gevolgen voor huurders en corporaties zijn te groot.

"Het CDA heeft in de Eerste Kamer een motie ingediend, waarin wordt aangegeven dat de huurverhoging in combinatie met de verhuurdersheffing gesteund wordt, op voorwaarde dat we voldoende investeringsruimte houden. Ik zal dat voor 1 maart in een brief laten zien."

"In de Eerste Kamer heeft het CDA dus niet gezegd dat die twee miljard niet te halen is."

Die investeringsruimte is volgens u te halen?

"Ik zal dat overzicht voor 1 maart geven. Ik sta zeker nog achter het totale pakket."

U was gisteren bij het CDA op visite om hierover te praten. Op de dag dat het debat over de huurverhoging gevoerd wordt. Is dat niet een beetje laat?

"Ik heb afgelopen maanden heel veel met het CDA, maar ook met andere partijen, gesproken. Zowel met de heer Brinkman (CDA-fractievoorzitter Eerste Kamer, red) als de heer Buma (CDA-leider, red). Dit was niet het eerste gesprek."

Bij de CDA-fractie in de Tweede Kamer zeggen ze dat u zich pas afgelopen weekend heeft gemeld om hierover te praten.

"Ik heb heel veel gesproken met het CDA in de Eerste Kamer. Ik heb daarnaast zelf de heer Buma benaderd voor een eerder gesprek. Dus er zijn uitgebreide contacten geweest."

U vindt niet dat u een inschattingsfout heeft gemaakt door pas zo laat richting de politiek leider van het CDA te stappen?

"Nogmaals, ik heb uitgebreid gesproken met het CDA. Ik heb ook gezegd, stemt u af tussen Eerste en Tweede Kamer? Er is geen sprake van een inschattingsfout."

Waar is er ruimte voor compromis?

"We zijn uitgebreid in gesprek. Nogmaals, ik neem aan dat ook het CDA begrijpt dat we op een goede manier uit het vraagstuk van de woningmarkt komen."

Aanvankelijk wilde u dat de huurverhoging deze week nog door de Kamer werd aangenomen om de huurverhoging per 1 juli in te kunnen laten gaan. Uiteindelijk werd het debat toch uitgesteld. Had dat met de onderhandelingen met het CDA te maken?

"De Kamer heeft zelf aangegeven iets meer tijd te nemen, al staat er wel een tijdsklem op de huurverhoging, om te kijken of een breed draagvlak te vinden is. Die tijd ga ik goed gebruiken. Er zal veel gebeld en gesproken worden dit weekend."

Eerder moest het per se deze week.

"Op 1 maart moeten we de nieuwe wet aan huurders en verhuurders presenteren. Het wordt krapper, maar het belang van een brede meerderheid is groot. En het is nog geen 1 maart."

U sluit niet uit dat het later wordt?

"Nou, ik wil wel proberen dat echt te halen."

Zie ook: De woningmarktplannen van het kabinet