DEN HAAG - De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de manier waarop met sommige slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk wordt omgegaan. 

''We krijgen signalen van slachtoffers dat er nog dingen niet goed gaan'', licht VVD-Kamerlid Ard van der Steur toe. Hij gaat samen met zijn collega's een hoorzitting organiseren.

Sommige mensen zouden niet de hulp of de erkenning krijgen waar ze recht op hebben. ''We nemen namens de samenleving de rol op ons om te controleren of het goed loopt'', zegt Van der Steur.

Volgens de VVD'er gaan er veel dingen goed, maar zijn er ook ordes en congregaties binnen de kerk waar het belang van een goede afhandeling minder groot is. ''Daar willen we als Kamer druk op houden'', stelt hij. De verwachting is dat de hoorzitting binnen enkele weken kan plaatsvinden.

Compensatiecommissie

Een compensatiecommissie die sinds eind 2011 aan het werk is, bepaalt of een slachtoffer een vergoeding krijgt. Die kan oplopen tot 100.000 euro.

Het bisdom, de orde of congregatie van het slachtoffer betaalt de schadevergoeding daarna binnen 6 weken uit. Daar lijkt nu her en der wat aan te schorten, stelt Van der Steur.

Deetman

Wim Deetman, de voorzitter van de commissie die het misbruik heeft onderzocht, liet eind vorig jaar weten dat in totaal enkele miljoenen euro's zijn uitgekeerd aan slachtoffers. Hij verwacht dat de compensatiecommissie eind 2013 of halverwege 2014 klaar zal zijn met het werk.

In het rapport van Deetman stond te lezen dat door falend toezicht tussen de 10.000 en 20.000 kinderen misbruikt konden worden in katholieke instellingen en internaten. Volgens de commissie werden misbruikzaken toegedekt, om een schandaal te voorkomen.