BRUSSEL - De tweede ronde van het topoverleg over de Europese meerjarenbegroting 2014-2020 is donderdag omstreeks 20.40 uur in Brussel begonnen. 

Na het mislukte overleg eind november vorig jaar, is het de bedoeling dat de Europese leiders nu wel een akkoord bereiken.

De tijd dringt. Maar diplomaten spreken over een ''zeer, zeer moeilijke opgave''.

De meerjarenbegroting moet niet te veel afwijken van de wensen van het Europees Parlement, anders gaat het feest niet door.

De voorzitter van het Europees Parlement (EP), Martin Schulz, waarschuwde de EU-leiders donderdag maar alvast mochten zij overeenstemming bereiken over het EU-budget.

Goed- of afkeuren

Het EP heeft voor de eerste keer het recht de meerjarenbegroting goed- of af te keuren. Door van te voren al rekening te houden met de wensen van het Europarlement is de kans natuurlijk groter dat ze met het eindvoorstel zullen instemmen, maakte Schulz duidelijk.

Wat er nu op tafel ligt is in de ogen van Schulz veel te weinig gericht op de toekomst. ''Dit is de meest achterwaartse begroting in de geschiedenis van de unie'', want juist op innovatie en onderzoek lijken de leiders te willen korten.

Fiscal cliff

Schulz zal bovendien weigeren zijn handtekening onder een akkoord over de EU-meerjarenbegroting te zetten als het gat tussen de betalingen en verplichtingen te groot wordt.

Europa stevent volgens Schulz af op een fiscal cliff: een situatie waar de verplichtingen veel hoger zijn dan er geld in kas is om die mee te betalen. ''Ik kan, wil en zal dit niet accepteren.''

Uitstel

De aanvang van het gezamenlijke overleg was al een paar keer verschoven. Oorspronkelijk wilde voorzitter Herman Van Rompuy om 15 uur beginnen.

Het uitstel was nodig omdat de Europese leiders in een reeks onderlinge gesprekken probeerden een basis te leggen voor een akkoord over de meerjarenbegroting. Zo sprak minister-president Mark Rutte onder anderen met de Britse premier David Cameron.

Volgens diplomaten kwam na deze gesprekken en dus bij het begin van de top niet het beeld naar voren dat er al een enorme eensgezindheid heerst. Van Rompuy zou nog geen aangepaste voorstellen willen presenteren van de begrotingsplannen, meldde persbureau Reuters.

Verhoging

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten buigen zich over de kwestie hoeveel geld Europa de komende 7 jaar maximaal mag uitgeven, en waarvoor. De Europese Commissie wil een verhoging van het budget.

Maar veel landen zien dat in deze tijden van bezuinigingen niet zitten. Van Rompuy, die namens de lidstaten optreedt, wil zelfs dat de EU het met minder doet dan de afgelopen 7 jaar.

Korting

Voor Rutte is het belangrijk dat Nederland de korting van zo'n 1 miljard euro op zijn jaarlijkse afdracht aan Brussel niet kwijt raakt.

Maar volgens een diplomaat moeten alle landen die meer aan Brussel kwijt zijn dan ze uit Brussel ontvangen, zoals Nederland, er rekening mee houden dat hun positie verslechtert. Ze zullen dus meer aan de EU moeten afdragen.

960 miljard

Volgens Schulz willen de EU-lidstaten de begroting beperken tot zo'n 960 miljard euro de komende zeven jaar, terwijl de Europese Commissie in Brussel 1045 miljard euro noodzakelijk acht.

Het parlement had het liefst nog meer geld gezien. Daarnaast is het Schulz ook een doorn in het oog dat de daadwerkelijke betalingen die voor 2014-2020 zijn voorzien, worden teruggeschroefd tot zo'n 910 miljard.

Vijf vragen over de Europese begroting