DEN HAAG - Het CDA wil beweging bij minister Stef Blok (Wonen) om te zorgen voor investeringsruimte voor woningcorporaties.

Dat zegt Kamerlid Raymond Knops tijdens het debat over de geplande huurverhoging.

De positie van het CDA is belangrijk, want de steun van die partij is noodzakelijk voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Knops zei voorstander te zijn van het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, maar ziet in de plannen van Blok 'geen perspectief dat het vertrouwen in de woningmarkt terugkomt'.

Dramatisch

Hij noemt de effecten van de huurverhoging en de aangekondigde verhuurdersheffing voor woningcorporaties 'dramatisch'. Zo gaan huishoudens vanaf 43.000 euro tot 9 procent meer huur betalen.

Verder stelt hij dat 60 a 70 procent van de corporaties niet meer kunnen investeren als gevolg van de verhuurdersheffing.

Knops roept Blok op om te komen met een investeringsimpuls, waardoor corporaties wel weer kunnen investeren en de woningmarkt op gang komt.

Minister Dijsselbloem (Financiën) temperde donderdagmiddag de verwachtingen voor een akkoord over stimuleringsmaatregelen: "Een halve dag is te kort".

Topoverleg

Donderdagochtend is er bij de fractie van het CDA, voorafgaand aan het debat over de huurverhoging, topoverleg geweest tussen Blok, minister Dijsselbloem (Financiën), CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma en CDA-Kamerlid Raymond Knops.

Tijdens het overleg hebben Buma en Knops al duidelijk gemaakt dat zij de plannen alleen kunnen steunen als de bouw en investeringscapaciteit van de woningcorporaties niet stil komen te vallen.

Op welke manier Blok de christendemocraten tegemoet kan komen is niet duidelijk. In een schorsing van het debat zei Blok 'niet met lege handen' te onderhandelen, maar benadrukte dat hij 'geen grote sommen geld' tot zijn beschikking heeft. Ook zei hij dat er al langer met het CDA wordt gesproken.

Haast

Blok heeft haast, want de wet om de huren te kunnen verhogen moet op 1 juli al in werking treden en vanwege de voorbereiding al op 1 maart door beide Kamers zijn aangenomen.

Huishoudens onder de 33614 euro gaan 1,5 procent meer huur betalen en tussen de 33.614 en 43.000 euro ligt de stijging op 2,5 procent. Huishoudinkomens boven de 43.000 euro krijgen te maken 6,5 procent hogere huren. Daarnaast stijgen de huren mee met de inflatie.

Verhuurdersheffing

De oppositie liet eerder deze week al weten moeite te hebben met het behandelen van deze wet, omdat over de invulling van de verhuurdersheffing pas later in de maand duidelijkheid komt.

Deze verhuurdersheffing moet jaarlijks twee miljard opleveren van de woningcorporaties. Tijdens het debat donderdag beperkte Blok zijn beantwoording dan ook tot de huurverhoging.

Ondanks dat de coalitiepartijen en de minister aanvankelijk deze wet per se deze week door de Tweede Kamer wilden laten gaan, werd het debat uiteindelijk toch geschorst tot dinsdag.

VVD en PvdA hebben daardoor meer tijd om met het CDA tot een politiek akkoord te komen over de plannen voor de woningmarkt.

Huurverlaging

In het debat werden VVD en PvdA het niet eens over een voorstel van de PvdA om de mogelijkheid op te nemen dat de maximale huur daalt wanneer iemand in inkomen achteruit valt.

Volgens VVD-Kamerlid Barbara Visser is er geen financiële dekking voor en betekent een inkomensachteruitgang dat de uitgaven tegen het licht gehouden moeten worden, net zoals dat geldt voor eigenaren van koopwoningen.

Jacques Monasch (PvdA) verweet haar VVD-collega wel coulance te hebben met kopers, maar niet met huurders.

Blok zei tijdens het debat te willen onderzoeken wat de gevolgen van de huurverlaging zijn voor de woningcorporaties.

Hij ziet wel bezwaren, omdat hij vreest dat dit voor administratieve lasten zorgt bij de corporaties en het ook gevolgen heeft voor de investeringen van de corporaties.