DEN HAAG - Het kabinet gaat bezien of de plannen voor de woningmarkt kunnen worden aangepast.

Minister Stef Blok (Wonen) is voor de plannen met de hypotheekrenteaftrek, verhuurdersheffing en huurverhoging afhankelijk van het CDA, aangezien PvdA en VVD geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer.

Donderdagochtend is er bij de fractie van het CDA, voorafgaand aan het debat over de huurverhoging, topoverleg geweest tussen Blok, minister Dijsselbloem (Financiën), CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma en CDA-Kamerlid Raymond Knops.

Verzacht

Tijdens het overleg hebben Buma en Knops duidelijk gemaakt dat zij de plannen alleen kunnen steunen als de bouw en investeringscapaciteit van de woningcorporaties niet stil komen te vallen. 

Op welke manier Blok de christendemocraten tegemoet kan komen is niet duidelijk. In een schorsing van het debat zei Blok 'niet met lege handen' te onderhandelen, maar benadrukte dat hij 'geen grote sommen geld' tot zijn beschikking heeft. Ook zei hij dat er al langer met het CDA wordt gesproken.

Brinkman

Voorzitter van Bouwend Nederland en CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Elco Brinkman, laat weten ''niet zo’n voorstander van inkomensafhankelijke huurverhogingen'' te zijn. Dat zegt hij in een interview in het corporatieblad Aedes-Magazine.

''We laten mensen voor een auto ook niet meer of minder betalen al gelang hun inkomen stijgt. Waarom dan wel voor een huis. We moeten dat hele inkomensverhaal weghalen uit het woningmarktdebat. Dat beperkt de investeringsruimte van corporaties en vertroebelt de discussie.''

Woningcorporaties moeten hun huren meer afstemmen op de waarde en kwaliteit van hun woningen, aldus Brinkman.

Rente

Mogelijk is er in het overleg ook gesproken over de hypotheekrenteregels. Het CDA in de Eerste Kamer riep Blok al eerder op om de aflossingsregels te versoepelen. Dijsselbloem liet weten dat dit niet kan, omdat Brussel Nederland dwingt om de hypotheekregels aan te scherpen.

Tijdens het debat verzocht een groot deel van de oppositie om eerst duidelijkheid te geven over de gesprekken met het CDA. De coalitie wilde echter het debat voortzetten. Blok zei 'het voorstel te verdedigen zoals deze er nu ligt'.

Haast

Blok heeft haast, want de wet om de huren te kunnen verhogen moet op 1 juli al in werking treden en vanwege de voorbereiding al op 1 maart door beide Kamers zijn aangenomen.

Huishoudens onder de 33614 euro gaan 1,5 procent meer huur betalen en tussen de 33.614 en 43.000 euro ligt de stijging op 2,5 procent. Inkomens boven de 43.000 euro krijgen te maken 6,5 procent hogere huren. Daarnaast stijgen de huren mee met de inflatie. 

Verhuurdersheffing

De oppositie liet eerder deze week al weten moeite te hebben met het behandelen van deze wet, omdat over de invulling van de verhuurdersheffing pas later in de maand duidelijkheid komt.

Deze verhuurdersheffing moet jaarlijks twee miljard opleveren van de woningcorporaties. De oppositie wil de verhoging en de heffing in samenhang kunnen beoordelen.

"Eigenlijk worden we in een debat gedwongen dat we helemaal niet kunnen overzien", aldus Knops dinsdag. 

Hij stelde toen al voor de verhuurdersheffing te verlagen. "Voor elke miljard dat de corporaties kunnen investeren, kunnen ze twintig miljard lenen om de bouwcapaciteit te versterken."

Eerste Kamer

De Eerste Kamer floot Blok eind vorig jaar al terug over de verhuurdersheffing. Volgens de Senaat moet de minister eerst duidelijk maken hoe het investeringspeil van de woningcorporaties na invoering van de heffing op niveau kan blijven.

Blok zegde toe hier voor 1 maart duidelijkheid te geven. Hij heeft altijd gezegd dat de twee miljard die de verhuurdersheffing moet opleveren overeind staat.

Zie ook: De woningmarktplannen van het kabinet