DEN HAAG - GroenLinks en D66 willen dat de gaswinning in Groningen wordt verminderd. Beide partijen wijzen erop dat het onverstandig is om op de huidge manier door te gaan.

Volgens Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is het 'onverstandig, onnodig en brengt het de veiligheid van de mensen in Groningen in gevaar' als het kabinet het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, om minder gas te winnen en zo de kans op en het risico van zwaardere bevingen te beperken, niet volgt.

Ook Stientje van Veldhoven (D66) vindt dat de gaswinning 'preventief verminderd moet worden'. "Het is het enige dat we kunnen doen. Het is belangrijk dat we nu niet eerst een jaar ergens op gaan studeren.''

Omdat Groningers weinig vertrouwen hebben in de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil PvdA-Kamerlid Jan Vos 'expertise van buitenaf' vragen om te bezien hoe moet worden omgegaan met de gaswinning in Groningen.

Ombudsman

Als het aan de PvdA en GroenLinks ligt, komt er in Groningen bovendien een ombudsman voor gasaangelegenheden. Vos en Van Tongeren willen dat Groningers bij de onafhankelijke ombudsman terechtkunnen met vragen en zorgen over de gasboringen en daardoor ontstane schade.

Vos vindt het belangrijk dat mensen ergens hun verhaal kunnen doen of kunnen aankloppen voor hulp als ze ergens niet uitkomen. Ook Van Tongeren ziet het als een goede manier om 'het vertrouwen dat er nu niet is bij bewoners' terug te winnen.

Zij denkt aan bijstand bij praktische zaken als formulieren invullen, een second opinion of bemiddeling bij schade.

Beperken

PvdA-Kamerlid Vos wil bovendien van minister Henk Kamp (Economische Zaken) horen waarom die het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen niet volgt. Dat adviseert de winning van gas in Groningen te beperken om zo de kans op en de kracht van eventuele bevingen te beperken.

''Als je afwijkt van een advies van de toezichthouder, moet je daar wel een heel goede reden voor hebben’’, aldus Vos.

VVD’er René Leegte mist andere wetenschappers die het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen onderschrijven. ''Dat advies is volgens mij dan ook niet te onderbouwen. We moeten oppassen, want we lopen nu het risico dat we iets doen dat uiteindelijk geen oplossing blijkt en waarmee we onszelf in de voet schieten.’’

Duurzaam

Hij wil vooral weten hoe het kabinet ''op een duurzame, verantwoorde manier gas denkt te kunnen winnen en ook het vertrouwen van de bewoners terugkrijgt".

Volgens Leegte kan dat wel. ''Zorg dat bewoners zich realiseren dat de informatie die uit onderzoek in het veld komt, gebruikt kan worden om te zorgen dat het beter wordt."

In Groningen is grote onrust ontstaan sinds Kamp onlangs meldde dat door de gaswinning zwaardere aardbevingen kunnen ontstaan dan eerder werd aangenomen. De minister wil voor 1 december weten of de NAM het risico op zwaardere bevingen kan verkleinen door het gas op een andere manier uit de grond te halen.

De Tweede Kamer spreekt donderdag met de minister over de gaswining in Groningen.