DEN HAAG - Minister Dijsselbloem van Financiën ziet niets in de roep van een groot deel van de Tweede Kamer om de balkenendenorm van toepassing te laten zijn op banken die in handen van de staat zijn gekomen.

Dat bleek tijdens het debat woensdag over de nationalisatie van SNS Reaal afgelopen vrijdag, waardoor de bank werd behoed voor faillissement.

Die redding kostte de staat 3,7 miljard euro, en de bankensector één miljard euro. De top van SNS trad bovendien af en Gerard van Olphen werd aangesteld als nieuwe topman tegen een jaarlijks salaris van 550.000 euro.

Afgelopen dagen rezen er veel vragen over dat salaris en ook Dijsselbloem noemt het bedrag "zeker niet laag".  

Maar, zo verklaarde hij: "Voor het runnen van een bank heb ik iemand nodig die zijn vak verstaat. Iemand die er voor kan zorgen dat we het geld weer zo snel mogelijk terug naar de belastingbetaler krijgen."

Heksenjacht

Volgens de minister "is een bank geen publieke sector" en zou hij bijvoorbeeld zelf geen bank kunnen leiden.

Dijsselbloem liet zich ook ontvallen dat hij vindt dat er de afgelopen dagen "bijna sprake was van een heksenjacht" als het ging om de toon waarop de discussie over het salaris werd gevoerd.

Pervers

PvdA-leider Diederik Samsom stelde maandag nog dat de hoogte van de beloning voor de nieuwe SNS-topman 'pervers' is.

Hij opperde dat de volgende topman niet meer dan de balkenendenorm zou moeten verdienen, zoals die ook geldt voor bestuurders in de publieke sector, en dat ook de andere salarissen in de financiële sector omlaag moeten.

Tijdens het debat legde de PvdA zich echter neer bij de uitleg van Dijsselbloem over het salaris van de nieuw aangestelde SNS-topman. De VVD diende nog een motie in voor loonmatiging bij staatsgesteunde banken.

Aansprakelijk

Een ander punt dat tijdens het debat aan de orde kwam, was het eventueel aansprakelijk stellen van oud-SNS-bestuurders. Dijsselbloem stelde in het debat dat hij wil dat het nieuwe bestuur van SNS probeert het oude bestuur aansprakelijk te stellen voor alles wat er mis is gegaan bij de bank.

Hij voegde eraan toe dat de juridische mogelijkheden beperkt zijn. "Ik wil geen verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden." Eerder zei Dijsselbloem al dat hij wil dat het huidige SNS-bestuur bonussen aan oud-bestuurders probeert terug te vragen.

Bijdrage

Gedurende het debat bleek dat er nog veel vragen bestaan over de redding van SNS. "Waarom draait de bankensector niet geheel op voor SNS?", zo vroeg bijvoorbeeld PVV'er Tony van Dijck, wijzend op de miljardenwinsten die banken het afgelopen jaar maakten.

Maar volgens Dijsselbloem is "de weging zo goed mogelijk gemaakt" bij het bepalen van de bankenbijdrage en hij "acht het niet verantwoord om het meer te laten zijn". De minister wees in dat kader op het gevaar dat de kredietverlening van banken in gevaar komt.

DNB

Een andere vraag die aan de orde kwam was of bankentoezichthouder DNB "misschien heeft zitten slapen" waardoor de problemen van SNS niet bijtijds onderkend werden.

"Heeft het toezicht niet gewoon gefaald", aldus SP'er Arnold Merkies. De SP is samen met de PVV voorstander van een parlementair onderzoek naar dat toezicht. PvdA en VVD vinden dat te ver gaan, maar willen wel dat DNB zich in de Tweede Kamer komt verantwoorden over het toezicht op SNS.

Dijsselbloem reageerde over DNB dat de cultuur bij de toezichthouder er niet altijd één was van fouten erkennen. Ook zegt hij open te staan voor onderzoek naar de gang van zaken door de Algemene Rekenkamer.

Debat over SNS Reaal

De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over het bijna-faillissement van SNS Reaal en de nationalisatie van de bank die daarop volgde. Dat bleek tijdens het debat woensdag met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (foto). © ANP
Minister Dijsselbloem, hier tijdens het debat, redde vorige week SNS van de ondergang door het te nationaliseren. Dat kostte de staat 3,7 miljard euro, en de bankensector 1 miljard euro. © ANP
Veel partijen zijn benieuwd waarop het aandeel van de bankensector van 1 miljard is gebaseerd, met name nu de banken bij een faillissement nog veel meer kwijt waren geweest via het deposito-garantiestelsel. © ANP
PVV'er Tony van Dijck stelde dat de burger zich "bedrogen" voelt. "Waarom draait de bankensector niet geheel op voor SNS?", aldus Van Dijck, wijzend op de miljardenwinsten die banken het afgelopen jaar maakten. © ANP
De top van SNS trad bovendien af en Gerard van Olphen werd aangesteld als nieuwe topman tegen een jaarlijks salaris van 550.000 euro. © ANP
Volgens het kabinet is dat salaris marktconform. Tijdens het debat bleek dat een groot deel van de Kamer wil dat voor het personeel van banken die in handen van de staat zijn gekomen, de balkenendenorm gaat gelden. © ANP
PvdA'er Henk Nijboer (foto) wil samen met de VVD eerst de antwoorden van de minister afwachten en daarna de moties zien die de oppositie zal indienen over het salaris van de nieuwe SNS-topman. "De contracten zijn getekend." © ANP
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is onderweg naar de Tweede Kamer voor het debat over de nationalisatie van SNS Reaal. © ANP