DEN HAAG - Staatssecretaris Jetta Klijnsma belooft de Tweede Kamer voor de zomer meer duidelijkheid te geven over de nieuwe pensioenregels.

 Nog voor de kerst wil ze de wet in de Tweede Kamer dan behandelen, zo zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer woensdag.

Klijnsma ging in op zorgen in de Kamer van onder meer Kamerlid Vermeij (PvdA) die vreest dat de wet nog een jaar vertraging zou kunnen oplopen. Ook VVD en D66 drongen er bij Klijnsma op aan haast te maken met de regelgeving.

Klijnsma stelde de invoering van de wet eind vorig jaar een jaar uit. "Voor mij is 1 januari 2015 echt de absolute deadline", aldus de staatssecretaris woensdag. Ze stelde dat de oproep van Vermeij om de wet eerder te behandelen niet realistisch is.

Aanvullende maatregelen

Klijnsma noemt 2014 een overbruggingsjaar, waar mogelijk nog aanvullende maatregelen nodig zijn om duidelijkheid te scheppen bij pensioenfondsen en pensioendeelnemers.
Of deze maatregelen nodig zijn, laat Klijnsma ook voor de zomer weten.

In de komende maanden buigt een commissie zich nog over de nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen die onlangs werd ingevoerd. Ook worden er bij verschillende pensioenfondsen pilots uitgevoerd waarbij pensioenen op een andere manier worden opgebouwd. 

Strengere eisen

Om de problemen bij de pensioenfondsen in te dammen en hogere kortingen te voorkomen zijn in de uitgestelde wetgeving maatregelen op tafel gekomen waarbij pensioenfondsen aan strengere eisen zouden moeten voldoen.

Zo moeten zij meer transparantie bieden en mogen zij de pensioenen alleen aanpassen aan de inflatie als dit in de toekomst ook voor de jongere generaties mogelijk is. Ook kan in de nieuwe regelgeving de mogelijkheid worden ingebouwd te kiezen voor een andere manier van pensioenopbouw.

De verschillende pensioenfondsen drongen er bij Klijnsma eveneens op aan om vaart te maken met de nieuwe pensioenregels.

Door de onzekerheid is het lastiger te voorspellen hoe en of in de komende jaren opnieuw zal moeten worden gekort, zo stellen de twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en Zorg en Welzijn.

Korten

Veel pensioenfondsen raakten afgelopen jaren in de problemen, waardoor waarschijnlijk rond de 70 fondsen vanaf april kortingen op de pensioenen zullen doorvoeren. De vijf grootste pensioenfondsen maakten hier vrijdag meer over bekend, half februari zal de Pensioenfederatie een lijst van de andere fondsen in Nederland die moeten korten publiceren. 

De SP en PVV drongen er bij Klijnsma op aan iets te doen aan deze kortingen, omdat deze niet nodig zouden zijn omdat pensioenfondsen nog wel rendement behalen. 

Dit wees de staatssecretaris af. "We moeten staan voor wat we hebben afgesproken."

Dekkinsgraden

De staatssecretaris stelde zeer te hechten aan de afspraken rond de dekkingsgraden zoals die bestaan. De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds aan de verplichtingen die zij heeft kan voldoen in de toekomst en zijn momenteel bij veel fondsen te laag. 

De SP en de PVV stelden voor om de fondsen weer te laten rekenen met een vast rentepercentage van 4 procent, zoals dat in het verleden het geval was. De dekkingsgraad stijgt dan, waardoor de kortingen niet nodig zijn. Dit wees Klijnsma af.

Brief

 "Als er thermometers gehanteerd worden waar we allemaal ja tegen hebben gezet, dan moeten we ook tering naar de nering zetten", aldus Klijnsma.

Wel heeft ze de Kamer voor 1 maart een brief beloofd waarin duidelijker moet worden waarom ondanks dat de rendementen bij de fondsen, de kortingen toch nodig zijn. "Nederland moet dat goed kunnen begrijpen", aldus Klijnsma. 

Europa

Klijnsma beloofde in het debat daarnaast er in Brussel op in te zetten dat de Europese richtlijn voor pensioenen die momenteel in de maak is, geen gevaar mag opleveren voor het Nederlandse pensioenstelsel.

Transparantie

Kamerlid Omtzigt (CDA) drong er in het debat op aan om nog dit voorjaar te zorgen voor regelgeving dat meer transparantie moet brengen in de uitvoeringskosten van de pensioenfondsen.

Volgens Omtzigt kunnen deze kosten bij sommige pensioenfondsen omlaag. Klijnsma stelde daarop dat het advies van de Pensioenfederatie richting de fondsen hierover begint te werken, en dat ze eerst wil wachten of deze verbetering doorzet voordat ze komt met regelgeving.