DEN HAAG - De hoogte van de salarissen en vergoedingen van ambtenaren van de Europese Unie is "niet meer van deze tijd'' en "loopt uit de pas met die in lidstaten".

Dat schrijft minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken woensdag aan de Tweede Kamer, in reactie op vragen van de PVV.

Hij is het met de partij eens dat de arbeidsvoorwaarden van EU-ambtenaren moeten worden versoberd. Ook keurt Timmermans de staking af van de Europese ambtenaren om hogere salarissen te bedingen.

"Terwijl in vele lidstaten de salarissen voor overheidsdienaren onder druk van de crisis moeten worden verlaagd, wordt in Brussel gestaakt als salarissen niet worden verhoogd", aldus de minister.

Een groot deel van de EU-ambtenaren in Brussel legde dinsdag zijn werk neer uit protest tegen dreigende bezuinigingen op hun salaris.

Ter discussie

Volgens Timmermans zou de expatvergoeding voor EU-ambtenaren die permanent in Brussel wonen en werken moeten worden aangepakt. Ook moet de jaarlijkse salarisaanpassing "ter discussie'' worden gesteld.

Eerder maakte het kabinet al bekend dat er in de EU zo'n 3000 ambtenaren zijn die bruto meer verdienen dan premier Mark Rutte. Een Duitse krant meldde later dat ruim 11.000 EU-ambtenaren een hoger loon hebben dan de premier.

Overigens vindt Timmermans dat EU-ambtenaren op zich wel meer betaald mogen krijgen dan nationale ambtenaren, "maar de proportie is nu zoek".

Meerjarenbegroting

Ook ging de Tweede Kamer woensdag in debat met het kabinet over de meerjarenbegroting van de Europese Unie, waarvan de EU-salarissen deel uitmaken, in de aanloop naar de Europese top hierover eind deze week.

Tijdens het debat kaartte CDA-Kamerlid Omtzigt de hoogte van de EU-salarissen aan, evenals de onduidelijkheid over de precieze hoogte van die salarissen. "Als je dit niet van tevoren weet, dan kun je toch geen onderhandelingen aangaan over een begroting?", zo stelde Omtzigt.

Timmermans reageerde dat door druk uit te oefenen op de budgetten van de Europese instellingen, ze zich sowieso gedwongen zullen voelen naar die salarissen te kijken: "Daarvoor hoef ik niet te weten hoeveel de ambtenaren precies verdienen."

Subsidies

Verder kwam de besteding van de Europese subsidies aan bod tijdens het debat. Volgens de SP moet Nederland bekijken welke Europese subsidies weer beter door landen zelf verstrekt kunnen worden voor de doelen die zij zelf belangrijk achten.

"Waar andere landen voorstander zijn van landbouwsubsidie, pleiten wij bijvoorbeeld juist voor meer geld voor onderzoek en innovatie. In plaats van daarover te touwtrekken, kunnen we bepaalde subsidies beter renationaliseren", aldus SP-Kamerlid Harry van Bommel.

PvdA'er Michiel Servaes stemt het eveneens treurig dat de budgetten voor onderzoek en innovatie naar beneden zijn gegaan, waar die voor landbouw zijn gestegen. "De zaken die echt banen opleveren, dreigen nu achter de horizon van 2020 te verdwijnen", aldus Servaes. 

EU-top

De Europese Commissie heeft het voorstel gedaan in totaal 1033 miljard uit te trekken voor de meerjarenbegroting die loopt van 2014 tot 2010.

Een hoger bedrag dan voorgaande jaren: de vorige zevenjarige begroting werd vastgesteld op bijna 976 miljard euro.

Nederland zet in op jaarlijks één miljard euro minder afdracht aan de Europese Unie. Alexander Pechtold (D66) wees er tijdens het debat nog op dat als dit niet lukt, dit meteen grote consequenties heeft voor de Nederlandse begroting.

Premier Mark Rutte erkende dat, maar kon daarover geen garanties of nadere toelichting geven, omdat dan de onderhandelingstactieken van de regering in gevaar zouden komen.

De Europese begroting in vijf vragen