DEN HAAG - De PvdA wil niet wachten tot december met het behandelen van de nieuwe pensioenwetgeving.

Dat zegt Kamerlid Roos Vermeij tegen NU.nl. Woensdagmiddag debatteert de Tweede Kamer met Klijnsma over pensioenen.

In de huidige planning presenteert staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) in december 2013 een reeks voorstellen tot wijziging van de pensioenregels die per 1 januari 2015 in werking moeten treden. Aanvankelijk zou dit 1 januari 2014 zijn.

"Mensen en pensioenfondsen zitten hierover al lang in onzekerheid, het pensioenakkoord stamt uit 2011", aldus Vermeij. Ze hoopt dat de staatssecretaris al direct na de zomer met de plannen naar buiten komt, zodat de Kamer deze kan behandelen. "Er moet druk op de ketel komen."

Toekomstbestendig

De voorstellen moeten het pensioensysteem toekomstbestendig maken. Zo komen er nieuwe financiële regels voor pensioenfondsen en worden de risico's transparanter voor de deelnemers.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg is het met Vermeij eens. "Het jaar uitstel is hoogst ongelukkig, niemand weet nu waar hij aan toe is."

Voor D66 is het 'essentieel' dat in de kabinetsplannen generaties eerlijk worden behandeld, anders zullen zij deze niet steunen. "Als werkenden en jongeren minder pensioen kunnen opbouwen dan moet daar natuurlijk wel wel een lagere pensioenpremie tegenover staan", stelt hij. Volgens Van Weyenberg zijn kortingen noodzakelijk omdat pensioenfondsen anders niet genoeg geld in kas hebben, wat hem boegeroep uit het publiek opleverde. 

Eerlijke verhaal

"Het kabinet moet nu het eerlijke verhaal vertellen waarom zij het pensioenstelsel eerlijk willen maken voor de huidige ouderen, maar ook voor de toekomstige kinderen en kleinkinderen", aldus Van Weyenberg. De D66'er stelt dat pensioenfondsen momenteel niet voldoende geld in kas hebben, wat hem boegeroep uit het publiek opleverde.

Helma Lodders sloot zich tijdens het debat aan bij de oproep van PvdA en D66, omdat pensioenfondsen en deelnemers nu niet weten waar ze aan toe zijn.  "Er moet al heel snel in 2014 duidelijkheid komen", zo riep ze op. 

Fondsen

De verschillende pensioenfondsen hebben bij Klijnsma eveneens aangedrongen om vaart te maken met de nieuwe pensioenregels. Door de onzekerheid is het lastiger te voorspellen hoe en of in de komende jaren opnieuw zal moeten worden gekort, zo stellen de twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en Zorg en Welzijn.

Ook kan in de nieuwe regelgeving de mogelijkheid worden ingebouwd te kiezen voor een andere manier van pensioenopbouw.

Korten

Paul Ulenbelt (SP) wil er bij het debat op aandringen dat voorkomen wordt dat de huidige gepensioneerden gekort worden. "De korting komt neer op 200 à 300 miljoen, terwijl er voor 856 miljard in de pensioenpotten zit. Waar hebben we het over? Dit dipje moeten we toch wel kunnen opvangen", aldus de SP'er.

"Het totale vertrouwen wordt hiermee op het spel gezet." Ulenbelt is er niet bang voor dat de rekening wordt doorgeschoven naar de toekomstige generaties. "Het pensioenfonds ABP heeft afgelopen jaar nog een rendement gemaakt van 10 procent. Dat zit wel goed."

Ook PVV en 50Plus zullen er bij Klijnsma op aandringen de korting tegen te houden.

Het CDA stelde dinsdag al voor om de uitvoeringskosten van pensioenfondsen te verlagen. Van de 5 à 6 miljard kan de helft af, aldus Kamerlid Pieter Omtzigt. Bijvoorbeeld door meer samenwerking en lagere salarissen.

Vijf vragen over de dekkingsgraad van pensioenfondsen