DEN HAAG - Het kabinet moet snel komen met een uitgewerkte visie op de toekomst van Europa, omdat die toekomst de komende maanden al wordt bepaald. Daarop wijzen in ieder geval CDA en D66.

De Tweede Kamer is dinsdag in debat gegaan met premier Mark Rutte en minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van de speech die de Britse premier David Cameron onlangs hield over de toekomst van Europa.

Cameron wil een aantal bevoegdheden terughalen uit Brussel. Ook wil hij een referendum houden over het EU-lidmaatschap.

Eerder

Volgens D66-leider Alexander Pechtold duurt het veel te lang voordat de Nederlandse regering met een eigen visie komt op welke bevoegdheden beter nationaal, danwel Europees kunnen komen te liggen, terwijl de Europese toekomst volgens hem de komende maanden al wordt bepaald.

Hij wil dat zo'n uitgewerkte visie er begin mei al ligt, waar de planning van het kabinet is om daar in ieder geval voor de zomer mee te komen.

Trein

Ook CDA'er Sybrand Buma verzoekt het kabinet eerder met een visie te komen. "Het kabinet moet de opdracht uit het eigen regeerakkoord veel sneller uitvoeren, want de Europese trein dendert voort", zo zei hij.

Buma vindt dat bepaalde bevoegdheden weer terug naar Nederland moeten worden gehaald. Wel wil het CDA "méér Europa" op financieel en economisch terrein.

Realistisch

Voor VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is het prima als het kabinet sneller met zijn visie komt, "maar ik ben ook realistisch. Het kost enige tijd om met een goede, doorwrochte visie te komen als het gaat om die bevoegdheden."

Verder ziet hij er "geen probleem'' in dat de regeringspartijen VVD en PvdA verschillend over Europa denken. Hij wees erop dat het regeerakkoord leidend is en dat daarbinnen ruimte is voor "nuanceverschillen'' die het kabinet bij elkaar moet brengen. 

Kabinet

Premier Mark Rutte en minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken verklaarden eerder al in een brief aan de Tweede Kamer de relatie met de EU niet te willen 'herdefiniëren' en ook geen uitzonderingsposities te willen bedingen.

Wel zal gekeken worden of taken in Brussel of op nationaal niveau moeten worden uitgevoerd.

Onderzoeken

In zijn beantwoording tijdens het debat wees Rutte er nog op dat Cameron er ruim twee jaar voor neemt om tot een uitgewerkte visie op de bevoegdheden te komen "waar wij dat in zes maanden al doen".

Rutte wil dat alle departementen in die maanden gaan onderzoeken wat er beter Europees kan, en wat er beter nationaal kan.

In aanvulling stelde minister Timmermans nog dat er absoluut geen gevaar is dat de discussie over de bevoegdheden in Europa al gevoerd is voordat Nederland de eigen visie daarover heeft opgesteld "vanwege het simpele feit dat ook Cameron daar niet voor 2014 mee komt".

De geopperde datum van begin mei voor de visie, noemde hij "te kort dag".

Hollande

De Franse president François Hollande pleitte eerder dinsdag nog in het Europees Parlement voor verdere politieke integratie van de Europese Unie.

"We hebben een sterkere politieke unie nodig. Anders is Europa te zwak", zo zei Hollande tijdens een toespraak in Straatsburg.