DEN HAAG - De Tweede Kamer komt dinsdag door agendaproblemen niet meer toe aan het debat over de huurverhoging voor mensen in een corporatiewoning.

De oppositie in de Tweede Kamer wil geen verhoging van de huren, zolang er geen duidelijkheid is over de verhuurdersheffing.

Dat is een probleem voor minister Stef Blok (Wonen) aangezien het voorstel hierdoor kan sneuvelen in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

Haast

De minister heeft haast, want de wet moet op 1 juli al in werking treden en vanwege de voorbereiding al op 1 maart door beide Kamers zijn aangenomen.

Huishoudens tussen de 33.614 en 43.000 euro gaan 2,5 procent meer huur betalen, inkomens boven de 43.000 6,5 procent.

De oppositie heeft grote moeite met de haast van de coalitie, aangezien meerdere partijen eerst willen weten hoe het zit met de verhuurdersheffing waar later deze maand pas duidelijkheid over komt.

Verhuurdersheffing

Deze verhuurdersheffing moet jaarlijks twee miljard opleveren van de woningcorporaties. De oppositie vreest echter dat de corporaties hierdoor geen investeringen meer kunnen doen. Ze willen de verhoging en de heffing in samenhang kunnen beoordelen.

"Eigenlijk worden we in een debat gedwongen dat we helemaal niet kunnen overzien", aldus Kamerlid Raymond Knops (CDA). Volgens hem moet het kabinet eerst zorgen voor een investeringsagenda, zodat corporaties wel kunnen investeren.

Hij stelt voor de verhuurdersheffing te verlagen. "Voor elke miljard dat de corporaties kunnen investeren kunnen ze twintig miljard lenen om de bouwcapaciteit te versterken."

Stennis

SP-Kamerlid Paulus Jansen kondigt aan 'stennis te gaan maken' tijdens het debat. Hij noemt de verhuurdersheffing 'de doodsteek voor de woningcorporaties'. 

Ook is hij kwaad dat er zo'n grote haast is om de wet door te voeren. Volgens Jansen heeft dit kabinet 'lak aan de basisbeginselen van behoorlijk bestuur'.

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch wijst erop dat Blok vermoedelijk eind volgende week duidelijk zal maken hoe het investeringsniveau van de corporaties op peil kan blijven of zelfs kan worden versterkt.

Barbara Visser (VVD) vult aan dat de CDA-fractie onlangs in de Eerste Kamer via een motie de randvoorwaarden van de huurverhoging en de heffing al had omarmd.

Huurverlaging

Er is ook in de coalitie een punt van twist. Monasch wil, tegen de zin van coalitiepartner VVD, dat ook huurverlaging mogelijk moet zijn. Bijvoorbeeld als iemand terugzakt in inkomen.

Visser wijst haar PvdA-collega er op dat de huurverhoging een afspraak is uit het regeerakkoord.

De Eerste Kamer floot Blok eind vorig jaar terug over de verhuurdersheffing. Volgens de Senaat moet de minister eerst duidelijk maken hoe het investeringspeil van de woningcorporaties na invoering van de heffing op niveau kan blijven.

Blok zegde toe hier voor 1 maart duidelijkheid te geven. Hij heeft altijd gezegd dat de twee miljard die de verhuurdersheffing moet opleveren overeind staat. Zijn ministerie is nog aan het rekenen hoe dit gehaald kan worden zonder te grote gevolgen voor huurders en verhuurders.

Woonbond

De Woonbond waarschuwde dinsdag al tegen NU.nl dat de huurverhoging 'juridisch kwetsbaar' is. "In de nieuwe wet wordt inkomenspolitiek rechtstreeks vermengd met huurbeleid. Dat gaat leiden tot ongelukken", zo stelde voorzitter Ronald Paping.

Hij wil samen met de Vereniging Eigen Huis en FNV dat er meer tijd genomen wordt voor een integraal plan voor de woningmarkt.