DEN HAAG - Het kabinet moet dit jaar echt aan de slag met het op een kier zetten van de sluizen in het Haringvliet. 

De Tweede Kamer nam dinsdag een motie van PvdA en D66 aan die minister Melanie Schultz van Haegen (Milieu) tot haast maant.

Vissen, zoals bijvoorbeeld zalmen, hebben baat bij het kieren van de sluizen omdat ze dan vanuit zee door kunnen zwemmen naar de Rijn. Bovendien is internationaal afgesproken dat de sluizen een stukje open gaan.

Volgens PvdA en D66 moet het kabinet ''na het jarenlang traineren rond de Hedwigepolder niet opnieuw internationale afspraken in de ijskast plaatsen''.

Groot belang

Volgens Stientje van Veldhoven van D66 is het van groot belang dat Nederland zich aan de afspraken houdt, omdat we anders de landen om ons heen niet kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. ''Als we niet oppassen kunnen we het afvalputje worden, omdat het water uit België en Duitsland hier naartoe stroomt'', stelt ze.

Schultz zei eerder dat ze twijfelt of het gaat lukken om de sluizen in 2015 te laten kieren. De laatste tijd was er niet veel met de kwestie gedaan, zei ze in december, dus beloofde ze de Kamer om in het dossier te duiken.

Ze stelde tempo in de zaak te willen brengen, maar kon nog niet vooruitlopen op een reële uitkomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er geen geld is om de sluizen te laten kieren.

Teruggedraaid

Halverwege 2011 werd door het kabinet Rutte-I besloten de sluizen in het Haringvliet een stukje te openen. Daarmee werd een beslissing uit het regeerakkoord teruggedraaid. VVD en CDA vonden het in eerste instantie te duur om het kierbesluit uit te voeren.

Het was al duidelijk dat de sluizen niet meteen op een kier zouden gaan, omdat daardoor brak water zou ontstaan en de stukken land van boeren zouden kunnen verzilten. Daarom zouden er eerst garanties voor de zoetwatervoorziening moeten komen. Wanneer dit allemaal rond is, is nog onduidelijk.