DEN HAAG - De PVV steunt het plan van de SP om een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête te houden naar de ontwikkelingen bij SNS Reaal.

Tweede Kamerlid Teun van Dijck heeft dat dinsdag gezegd. De voorkeur van de PVV gaat uit naar een enquête, waarbij de getuigen onder ede worden gehoord, maar als een Kamermeerderheid een parlementair onderzoek wil, legt de fractie zich daarbij neer.

Van Dijck wil dat ''de onderste steen boven komt'' over het debacle bij SNS.

''Mijn zoontje van 12 had dit kunnen zien aankomen.'' Bij de parlementaire enquête moet ook aandacht komen voor het 'old boys network': volgens Van Dijck spelen allerlei bestuurders in de financiële wereld elkaar de bal toe.

Zo zitten in het bestuur van SNS twee mensen die in 2006 bij ABN Amro werkten. Het gaat om Maurice Oostendorp en Piero Overmars. In 2006 nam SNS van ABN Amro een vastgoedbedrijf over dat later voor de problemen bij de bank zou zorgen.

Van Dijck wil ook dat de bankensector opdraait voor de kosten van de nationalisatie van SNS. ''En niet de belastingbetaler.''

CDA

Het CDA sluit een parlementaire enquête of parlementair onderzoek niet uit, maar neigt op dit moment het meest naar een onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer.

Tweede Kamerlid Eddy van Hijum zegt de knoop pas door te hakken na een debat met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, dat later deze week plaatsvindt.

Onderste steen

Volgens Van Hijum moet ''de onderste steen boven komen'' over de gang van zaken bij de bank, die vrijdag voor 3,7 miljard euro werd genationaliseerd.

Maar hij vraagt zich wel af of dat via een parlementair onderzoek of enquête moet, zoals SP en ChristenUnie hebben geopperd. ''Zoiets klinkt stoer, maar is het ook nodig om de informatie boven tafel te krijgen die je wilt?'' De CDA'er wijst erop dat een parlementaire enquête erg tijdrovend is. 

Vrijdag werd de bank voor 3,7 miljard euro genationaliseerd.