DEN HAAG - Het moet afgelopen zijn met de talrijke vergoedingen en diensten die Europarlementariërs tot hun beschikking hebben.

Dat zegt SP-Europarlementariër Dennis de Jong tegen NU.nl. Hij dient dinsdag voorstellen in bij de voorbereiding op de begroting voor 2014.

De Jong hekelt de 'dubbelingen' die er volgens hem in het systeem van vergoedingen zitten. Zo krijgen de EP'ers boven hun reguliere salaris van 8000 euro een toelage van 4300 euro voor 'algemene onkosten'.

Daarnaast hebben ze de beschikking over een dagtoelage van 300 euro per dag en krijgen ze een afstandsvergoeding. Daarbuiten kunnen treinkaartjes en vliegtickets worden gedeclareerd en hebben de parlementsleden een chauffeursdienst tot hun beschikking.

"Europarlementariërs zitten wel erg ruim in het jasje in tijden van crisis", aldus de SP'er.

Bonnetjes

Hij stelt voor om de Europarlementsleden te verplichten bonnetjes in te leveren en het deel van de algemene onkostenvergoeding dat zij niet gebruiken terug te storten. "Het is nu volstrekt niet controleerbaar waar dit geld aan wordt uitgegeven."

Hierop kan volgens hem al jaarlijks 20 miljoen worden bespaard.

Chauffeursdienst

De Jong vraagt zich af waarom er naast een dagvergoeding en een afstandsvergoeding, wat al op hetzelfde neerkomt, ook nog een chauffeursdienst moet zijn.

"De vergoedingen zijn er al om gebruik te kunnen maken van de taxi's. Nu gebruiken veel Europarlementariërs de chauffeursdienst nog te pas en te onpas, terwijl ze net zo goed van de openbaar vervoer voorzieningen in Brussel en Straatsburg gebruik kunnen maken. Dan komen ze ook nog eens onder de mensen", stelt hij.

De chauffeursdienst kan daarom wat hem betreft worden afgeschaft. Ook moet er een onderzoek komen of de afstandsvergoeding kan worden afgeschaft. Nu lijkt de afstandsvergoeding immers hetzelfde doel te hebben als de dagvergoeding.

Van Baalen

De oproep van De Jong kan op steun rekenen van zijn VVD-collega Hans van Baalen. "Ik ben voorstander van een soberder regeling in tijden van crisis en zal De Jong daarin dus zeker steunen".

Van Baalen is het er mee eens dat de chauffeursdienst kan worden afgeschaft. Daarnaast wil hij een onafhankelijke commissie laten bekijken hoe de vergoedingsregeling voor Europarlementariërs er uit moet zien.

De VVD'er vindt wel dat ook ambtenaren een stap terug moeten doen. "Europese ambtenaren verdienen nu veel meer dan hun nationale collega's."

De bezoldiging van de EP'ers is vastgesteld in een statuut dat is opgesteld door de lidstaten.